3520 Phenolic | nhựa cách điện

Giá: đ

10/11/2017 10:56:45 AM


Lưu tinNhựa cách điện 3520 Phenolic ống giấy nhiều lớp được quấn xung quanh bề mặt chống tĩnh điện bằng giấy-Phenolic keo nhựa làm bằng cách nướng cán nóng bằng chữa của nhiệt rắn Phenolic ống giấy nhiều lớp. Các tính năng: 3520 Phenolic ống giấy nhiều lớp, lớp E lớp chịu nhiệt, có tính chất điện môi cao và tính chất cơ học nhất định, phù hợp để làm máy biến áp và thiết bị để làm phần bộ xương cách nhiệt, có thể được sử dụng trong dầu máy biến áp.

Đặc tính

Nhựa kỹ thuật ngoại hình: Bề mặt phải nhẵn, không được phép từ sàn nhà, từ mép, bong bóng và các khuyết tật khác, nhưng không vượt quá khả năng chịu đựng cho phép của độ dày tường của chế nếp gấp và các dấu hiệu kết thúc.

Ứng dụng

Nhựa cách điện 3520 được tạo từ giấy cuốn cách điện ngâm trong chất nhựa Phenolic, sau đó đem gia nhiệt ép cuộn, hong khô và gia cố, có tính năng điện môi cao, thích hợp làm các linh kiện cách điện trong thiết bị điện, có thể thông dụng sử dụng  trong môi trường dầu của máy biến áp.