Giá: 50,000 đ

5/12/2017 9:16:02 AM


Lưu tin Bán các loại cá đồng như: cá lóc, cá chép,cá đối,rô phi,tôm,cá trê,cá đối... Đảm bảo cá tự nhiên,rất tốt cho sức khỏe mọi nhà.