Cashew nut Bar Chocolate Socola 45g điều

Giá: đ

4/1/2016 12:00:00 AM


Lưu tin - Quy cách bao bì (Packaging): Bundel Lốc

- Số lượng trong thùng (Content per carton): 24
- Trọng lượng (Net weight): 45g x 10t
- Mã vạch (Barcode): 
- Kích thước thùng (Demensions): 37 x 29 x 15