Cashew nut Bar Chocolate Socola 85g điều

Giá: đ

4/1/2016 12:00:00 AM


Lưu tin - Quy cách bao bì (Packaging): Bundel Lốc

 - Số lượng trong thùng (Content per carton): 12

 - Trọng lượng (Net weight): 85g x 10t

 - Mã vạch (Barcode): 

 - Kích thước thùng (Demensions): 37 x 29 x 15