Cung cấp các dãy hóa chất chuẩn- Chuẩn độ đục , chuẩn độ dẫn điện, chuẩn COD, chuẩn Phenol,

Giá: 2,000 đ

8/2/2017 10:00:28 AM


Lưu tin Người đăng : Nguyễn Thị Nhung

SDT  :01666928788

Mail : jemilynguyen@gmail.com

 

Chuẩn độ dẫn điện

 

Reagecon

CSKC 84 - Conductivity Standard 84 Microsiemens/cm @25°C

CSKCS - Reagecon -Conductivity Standard 147 Microsiemens/cm @25°C

CSKC 1000 - Reagecon - Conductivity Standard 1000 Microsiemens/cm @25°C

CSKCL - Reagecon -  Conductivity Standard 1413 Microsiemens/cm @25°C

238988 CONDCT STD 12880uS/cm,1%,500ML - Hamilton

CSKC 136 - Conductivity Standard 1.30 Microsiemens/cm @25°C, 6x250ml

CSKC 10 - Conductivity Standard 10 Microsiemens/cm @25°C, 500ml

CSKC111800 - Conductivity Standard 111,800 Microsiemens/cm @25°C, 500ml

 

Chuẩn độ đục :

 

CRSR-20-500 Turbidity Standard Ratio 20 NTU - Reagecon

CRSR-200-500 Turbidity Standard Ratio 200 NTU - Reagecon

CRSR-400-500 Turbidity Standard Ratio 400 NTU - Reagecon

CRSR-800-500 Turbidity Standard Ratio 800 NTU - Reagecon

CRSR-8000-500 Turbidity Standard Ratio 8000 NTU - Reagecon

CRSR-10-500 Turbidity Standard Non Ratio 10 NTU, 500ml

CRSR-100-500 Turbidity Standard Non Ratio 100 NTU, 500ml

 

HAZ10 Colour Standard Platinum Cobalt 10 (10 Hazen units), 1L

HAZ50 Colour Standard Platinum Cobalt 50 (50 Hazen units), 1L

HAZ100 Colour Standard Platinum Cobalt 100 (100 Hazen units), 1L

HAZ500 Colour Standard Platinum Cobalt 500 (500 Hazen units), 1L

 

Ngoài ra cung cấp chuẩn TSS, chuẩn màu, chuẩn pH