DẦU ĐỘNG CƠ

Giá: đ

4/1/2016 12:00:00 AM


Lưu tin Được sản xuất từ các loại dầu gốc tinh loc  và hệ phụ gia tiên tiến cho hiệu suất tối đa để đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm động cơ của các nhà sản xuất thiết bị gốc hàng đầu như: mercedes- BENZ,MAN VÀ VOLVO. Dầu nhớt bảo vệ động cơ của bạn trong mọi điều kiện vận hành.