Famous Bar Chocolate Socola 185g đặc biệt

Giá: đ

4/1/2016 12:00:00 AM


Lưu tin - Quy cách bao bì (Packaging): Bundel Lốc

 
- Số lượng trong thùng (Content per carton): 12
 
- Trọng lượng (Net weight): 185g x 5t
 
- Mã vạch (Barcode): 
 
- Kích thước thùng (Demensions): 37 x 29 x 15