Giải pháp Truyền hình, giải trí thế hệ mới cho doanh nghiệp khách sạn và căn hộ: Ehotel

Giá: 2,500,000 đ

8/15/2017 11:00:29 AM


Lưu tin eoloHD sẽ cung cấp một giải pháp truyền hình HotelIPTV.HotelIPTV là một hệ thống chạy trên nền mạng có thể cung cấp một hệ thống giải trí cho khách hàng của bạn tốt nhất. Cho phép khách hàng có thể tương tác với hệ thống này đồng thời khách hàng có thể truy xuất trực tiếp thông tin có sẵn từ màng hình TV (như khách hàng có thể xem thông tin khách sạn cũng như lựa chọn các  dịch vụ mà khách sạn cung cấp từ màn hình, hoặc là khách hàng có thể oder các món ăn, cập nhập các thông tin về hoạt động của khách sạn…) HotelIPTV có khả năng tích hợp phần mềm quản lý khách sạn để tạo ra một phần mềm quản lý tổng thể.