Lớp Quản trị tài chính, khóa học chuyên sâu về sales và quản lý tài chính, 5 ngày học miễn phí!

Giá: 12,000 đ

11/10/2016 3:09:25 PM


Lưu tin Kính gửi Anh/Chị cùng ban lãnh đạo Công ty,


Tập đoàn Tài chính Canada Chi Nhánh tại Tp.HCM Việt Nam,  mở lớp đào tạo quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, đầu tư an toàn, bảo hiểm nhân thọ.

Những chuyên đề chính trong khóa học:

-  Quản trị tài chính  đầu  .

- Quản trị  rủi ro tài chính.

- Chăm sóc khách hàng hiệu quả.

- Sales bán hàng chuyên nghiệp.

- Đầu tư an toàn.

- Tại sao mọi người nên mua bảo hiểm?

Tất cả có trong chương trình học miễn  phí 5 ngày tại:

Hotline tư vấn khóa học:

             Ms. Diệp - Chuyên viên  vấn 

             Mobile: 0917737278 - Email:  hr.ngocdiep@gmail.com

Đại chỉ: Pham Ngoc Thach Tower | 1A  Pham Ngoc Thach St, Ben Nghe Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City

Ghi danh ngay để nhận 30 vé miễn phí cho người liên hệ đầu tiên, phòng học hiện tại, Giảng viên chuyên nghiệp lâu năm trong ngành giảng dạy.

Thời lượng  lịch học:

è  Khai giảng tại Tp.HCM: 14/11/2016 - 19/11/2016

P/S: Đăng ký trước khải giảng ít nhất 3 ngày.

 

Thanks & Best Regards,

Ms. Phi Ngoc Diep
Project Senior Sales Manager | Agency Business Development | Vietnam
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pham Ngoc Thach Tower | 1A  Pham Ngoc Thach St, Ben Nghe Ward, Dist 1, Ho
Chi Minh City
T. (08) 3521 4056 | Fax. (08) 3915 4269 | Ext. 25085