NẮP NIÊM CAN NHỰA 30L, NẮP CHỤP CAN NHỰA, NẮP SEAL CAN NHỰA 30L

Giá: đ

5/18/2018 10:24:53 AM


Lưu tinChuyên cung cấp cácloại nắp nhựa, nắp rót, nắp hũ thủy tinh, nắp can, nắp niêm, nắpseal, nắp thiếc, nắp thùng, nắp vặn, nắp chụp, nắp chai …<o:p></o:p>

Có các loại nắphũ thủy tinh: 48mm, 58mm, 63mm, 66mm, 70mm, 77mm, 82mm<o:p></o:p>

Nắp rót chuyên dùngcho thùng sơn, thùng 20L, thùng nhớt 18L BP, Castrol …<o:p></o:p>

Nắp niêm can nhựa,nắp seal can nhựa 20L, nắp can nhựa 25L, 30L<o:p></o:p>

   <a href="http://mainguyenhoanggia.com/">http://mainguyenhoanggia.com</a><o:p></o:p>

   <a href="http://mainguyenhoanggia.mysite.vn/">http://hoanggia.crviet.com</a><o:p></o:p>

   <a href="http://hoanggia.tkwebviet.com/">http://hoanggia.tkwebviet.com</a><o:p></o:p>

LH: 0908589618 gặpCông<o:p></o:p>