Sim cam kết rẻ, số đẹp

Giá: 1,000,000 đ

9/13/2017 5:05:40 PM


Lưu tin Liên hệ: 01666.49.6789 – 0886.018.777 - Mr.Tú

----------------------------------------------------
0981.39.39.36 = 1tr850k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0968.568.986 = 2tr500k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0868880068 = 2tr500k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0965.214.555 = 2tr600k ( ck 400k/t/36t )
0964.839.866 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0982.335.399 = 950k ( sim trả sau 50k/t/12t)
09723.25.866 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0977.82.0246 = 1tr250k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096.3333.951 = 950k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096.8888.173 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098.1111.653 = 900k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098.606.3186 = 800k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096666.52.39 = 1tr500k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
097.19.03689 = 1tr250k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0976.85.65.85 = 1tr500k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
09868688.03 = 950k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0989.396.567 = 1tr150k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0963566635 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0988.958.358 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
09.8869.8839 = 1tr250k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0988.096.596 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0987655.234 = 999k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0981.226.299 = 950k ( trả sau 50k/t/12t )
0978.368.639 = 750k ( trả sau 50k/t/12t )
0986.186.339 = 750k ( trả sau 50k/t/12t )
0984.636.936 = 850k ( trả sau 50k/t/12t )
0966996796 = 1tr250k ( trả sau 50k/t/12t )
0988.019.319 = 950k trả sau 50k/t/12t
0981.156.136 = 950k trả sau 50k/t/12t
096.39.79.566 = 950k trả sau 50k/t/12t
0977.909.910 = 950k trả sau 50k/t/12t
0977.092.692 = 950k trả sau 50k/t/12t
0987.295.695 = 950k trả sau 50k/t/12t
0983.392.592 = 950k trả sau 120k/t/12t miễn phí 1000 phút nội mạng
0985.093.593 = 950k ( ts50k/t/12t )
0888.7889.07 = 250k
0888.005.305 = 450k
0888.7373.35 = 350k
0888.79.1080 = 650k
0888.69.6600 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.08.6600 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.68.0990 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.63.90.90 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888856633 = 868k ck 84k/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0961.321.866 = 950k (trả sau 50k/t/12t
0977.31.8689 = 1tr050k ( ts 50k/t/12t)
0979.093.693 = 990k ( ts 120k/t miễn phí 1000p)
0966.795.234 = 990k sim trả trước
0968.244.886 = 1,5tr ( ts 250k/t/12t) miễn phí 1000p +300 tin nhắn + 5gb 4G vào mạng.
09.6789.59.86 = 950k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p
0966.95.3968 = 1,2tr ( ts 120k/t/12t ) miễn phí 1000 p
0977.398.234 = 750k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p
09711.22.799 = 1,2tr ( ts 50k/t/12t)
0981.156.136 = 850k ( ts 50k/t/ 3 tháng)
096.1111.445 = 1,2tr ( ts 50k/t/12t )
0965.483.583 = 850k ( ts 120k/t/ 12 tháng)
0971.911.866 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0965.944.966 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0982.292.629 = 850k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0985.963.363 = 850k/sim. miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0972.010.898 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0869.160.668 = 950k ( 50k/t/12t)
0162.865.0000 = 1,9tr, sim cam kết 150k/t miên phí 1000 phút gọi nội mạng
01693293333 = 9,5triêu sim trả trước
0164.367.2222 = 2tr999k sim ck 300k/t24t miễn phí 1000 phút, còn 20t
0888080660 sim ck 84k/t giá 650k/sim
0886891368 = 5,5 triệu sim vina trả trước
01665.34.4567 = 2tr500 (ck 120k/12t)
0166.55.13456 = 2tr200 (ck 120k/12t)
0166.989.3579 = 2tr200 (ck 120k/12t)
01665655559 = 2tr250k (ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng
0165.33333.25 = 2tr250k(ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng
0164.55555.46 = 2tr250k(ck 150k/24t miễn phí 1000 phút nôi mạng
0985.93.1919 = 2,5 triệu sim trả trước
0933333587 = 3,5 triệu
0936.56.1995 = 1,8tr
09.8484.1881 Ts 50k/08 tháng giá 1100k
08.6886.1001 Ts 50k/08 tháng giá 1100k
0869.335.995 Ts 50k/08 tháng giá 1100k
096.5555.792 Ts 120k/11 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0981.08.08.84 Ts 50k/1 tháng giá 1100k
0976.44.64.94 TS 50k/1 tháng giá 1500k
0163.665.8989 Ts 150k/24 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 850k
01629.529.529 Ts 200k/24 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 3000k
01686.59.8989 Ts 150k/24 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1000k
0965.24.1984 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0965.655598 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
098.113.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1000k
097.335.0990 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k
096.858.9009 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1100k
09655556.19 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k
0981.866.099 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k
096.196.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
096.332.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k
09688886.40 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k
0973.973.573 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k
098.6666.314 Ts 50k/12 tháng giá 1500k
0961.61.1964 Ts 50k/02 tháng giá 1000k
0977.10.50.90 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k
096.995.2882 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k
0966.306.606 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0989.4444.26 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.5555.492 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0966.88.7557 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0965.48.4884 Ts 50k/12 tháng giá 950k
0983.99.5775 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.357.1974 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
098.115.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0966.32.1976 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0988.561.861 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
096.4444.810 Ts 50k/03 tháng giá 1500k
0971.31.61.91 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k
097777.6747 Ts 50k/03 tháng giá 1500k
0973.293.000 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
0962.853.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0965.148.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0967.514.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0975.046.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0989.143.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
096.5555.624 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0961.422.466 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k
0962.0000.71 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.7777.154 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.7777.324 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.7777.430 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0989.46.2525 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k
01669.577775 Ts 50k/09 tháng giá 1500k
01669.755557 Ts 50k/09 tháng giá 1500k
0166.88.77775 Ts 50k/09 tháng giá 1500k
016686.22229 Ts 50k/09 tháng giá 1500k
0167.68.99995 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0166.58.55559 Ts 50k/09 tháng giá 1500k
016.696.55559 Ts 50k/09 tháng giá 1500k
016668.33335 Ts 50k/09 tháng giá 1500k
016.686.33337 Ts 50k/09 tháng giá 1500k
0964.26.8080 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0964.29.9090 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0964.27.9494 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0986.445.665 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k
097.8888.031 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
096.5555.154 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
097.6666.461 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
097177.1568 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0967.60.2010 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0983.74.6996 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1000k
0966.922.336 TS 50k/3 tháng giá 900k
0989.46.2525 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k
096.2222.030 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0968.97.3993 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0965.487.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0983.463.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
096.4444.193 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0971.923.444 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0978.512.444 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0968.4444.02 Ts 50k/12 tháng giá 850k
097.339.7667 Ts 50k/12 tháng giá 850k
096.1111.445 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0976.4444.17 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0964.827.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
096.296.9229 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0971.4444.61 Ts 50k/12 tháng giá 850k
096.484.5000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0965.748.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0961.341.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0981.28.79.86 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.7777.354 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
098.991.7997 Ts 50k/12 tháng giá 850k
097.8888.063 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0989.64.7997 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0963.751.000 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
096.8888.920 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0984.775.995 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
0965.581.881 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
0964.38.2003 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0965.20.9339 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
097.442.6996 Ts 50k/12 tháng giá 850k
096.4444.581 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
0984.813.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0984.318.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k
0968.668.297 Ts 50k/03 tháng giá 650k
0963.696.694 Ts 50k/03 tháng giá 650k
09.8118.2238 Ts 50k/03 tháng giá 650k
0968.68.0138 Ts 50k/03 tháng giá 550k
0973.922.883 Ts 50k/03 tháng giá 850k
098.1771.191 Ts 50k/03 tháng giá 850k
0966.195.695 Ts 50k/03 tháng giá 1050k
098.765.4404 Ts 50k/03 tháng giá 1050k
096.1111.823 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1400k
098.7777.425 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
097.484.1981 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.10.3.2011 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.880.2004 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
096.880.2011 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
097.252.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
0981.69.0990 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
0981.97.0990 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
0987.87.8883 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 3000k
0988.465.444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0989.30.3993 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1000k
0989.486.444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1300k
098.9999.751 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
0968.03.1965 Ts 50k/03 tháng giá 1000k
0966.395.990 Ts 50k/03 tháng giá 800k
0963.683.994 Ts 50k/03 tháng giá 800k
0965.063.083 Ts 50k/03 tháng giá 1000k
0962.338.179 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
096.242.1444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 850k
0962.880.688 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1700k
0963.059.099 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k
098.2628.990 Ts 50k/03 tháng giá 800k
0966.373.567 Ts 50k/12 tháng giá 1200k
098.121.9996 Ts 50k/12 tháng giá 1400k
0961.176.779 Ts 50k/12 tháng giá 800k
0966.466.589 Ts 50k/03 tháng giá 750k
0963.95.6336 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1000k
096.557.2992 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1000k
09777.66.995 Ts 50k/03 tháng giá 1200k
0966.398.993 Ts 50k/03 tháng giá 800k
0971.79.0993 Ts 50k/03 tháng giá 800k
097777.31.61 Ts 50k/03 tháng giá 1200k
097777.6489 Ts 50k/03 tháng giá 1200k
097777.8071 Ts 50k/03 tháng giá 1200k
0988.884.864 Ts 50k/03 tháng giá 1300k
098.4444.895 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
096.3883.193 Ts 50k/03 tháng giá 800k
096.5555.824 Ts 50k/12 tháng giá 1000k
0963.636.286 ts 190k/12 tháng 300p nội mạng, 30p ngoại mang, 2GB 4G, 30 tin nhắn nội mạng giá 1500k
097.885.1959 Ts 50k/03 tháng giá 800k
0977.23.1967 Ts 50k/03 tháng giá 800k
0975.633.885 Ts 50k/03 tháng giá 800k
0962.195.191 Ts 50k/03 tháng giá 800k