Sim trả sau, ck rẻ, số đẹp

Giá: 1,000,000 đ

9/21/2017 10:47:47 AM


Lưu tin Liên hệ: ***01666.49.6789 – 0886.018.777***
Zalo : 01666.49.6789 - Nguyễn Châu Tú

*******************************

09.8484.1881 Ts 50k/08 tháng giá 1tr300k

08.6886.1001 Ts 50k/08 tháng giá 1tr300k

0869.335.995 Ts 50k/08 tháng giá 1tr300k

096.5555.792 Ts 120k/11 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr300k

0981.08.08.84 Ts 50k/1 tháng giá 1tr300k

0976.44.64.94 TS 50k/1 tháng giá 1tr700k

01629.529.529 Ts 200k/24 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 3tr200k

0965.24.1984 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0965,655598 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

098.113.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr200k

097.335.0990 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k

096.858.9009 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr300k

09655556,19 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k

0981.866.099 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k

096.196.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

096.332.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k

09688886.40 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k

0973.973.573 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k

098.6666.314 Ts 50k/12 tháng giá 1tr700k

0961.61.1964 Ts 50k/02 tháng giá 1tr200k

0977.10.50.90 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k

0966.306.606 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0989.4444.26 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0962.863.963 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.5555.492 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0966.88.7557 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0965.48.4884 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0983.99.5775 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.357.1974 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

098.115.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0966.32.1976 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0988.561.861 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

096.4444.810 Ts 50k/03 tháng giá 1700k

0971.31.61.91 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k

097777,6747 Ts 50k/03 tháng giá 1tr700k

0962.853.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0965.148.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0967.514.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0975.046.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0989.143.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

096.5555.624 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0961.422.466 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k

0962.0000.71 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.7777.154 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.7777.324 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.7777.430 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0989.46.2525 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k

01669,577775 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k

01669,755557 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k

0166.88.77775 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k

016686,22229 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k

0167.68.99995 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0166.58.55559 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k

016.696.55559 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k

016668,33335 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k

016.686.33337 Ts 50k/09 tháng giá 1tr700k

0964.26.8080 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0964.29.9090 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0964.27.9494 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0986.445.665 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k

097.8888.031 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

096.5555.154 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

097.6666.461 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

097177,1568 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0967.60.2010 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0983.74.6996 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr200k

0966.922.336 TS 50k/3 tháng giá 1tr100k

0989.46.2525 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr700k

096.2222.030 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0968.97.3993 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0965.487.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0983.463.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

096.4444.193 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0978.512.444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0968.4444.02 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

097.339.7667 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

096.1111.445 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0976.4444.17 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0964.827.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

096.296.9229 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0971.4444.61 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

096.484.5000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0965.748.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0961.341.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0981.28.79.86 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.7777.354 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

098.991.7997 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

097.8888.063 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0989.64.7997 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0963.751.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

096.8888.920 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0984.775.995 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

0965.581.881 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

0964.38.2003 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0965.20.9339 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

097.442.6996 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

096.4444.581 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

0984.813.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0984.318.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0968.668.297 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0963.696.694 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

09.8118.2238 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0968.68.0138 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0973.922.883 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

098.1771.191 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0966.195.695 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k

098.765.4404 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k

096.1111.823 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr600k

098.7777.425 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

097.484.1981 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.10.3.2011 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.880.2004 Ts 50k/12 tháng giá 1ttr400k

096.880.2011 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

097.252.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

0981.69.0990 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

0981.97.0990 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

0987.87.8883 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 3tr500k

0988.465.444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0989.486.444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr500k

098.9999.751 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

0968.03.1965 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k

0966.395.990 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0963.683.994 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0965.063.083 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k

0962.338.179 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

096.242.1444 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr100k

0962.880.688 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr900k

0963.059.099 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr400k

098.2628.990 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0966.373.567 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

098.121.9996 Ts 50k/12 tháng giá 1tr600k

0961.176.779 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0966.466.589 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0963.95.6336 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr200k

096.557.2992 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1tr200k

09777.66.995 Ts 50k/03 tháng giá 1tr400k

0966.398.993 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0971.79.0993 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

097777.31.61 Ts 50k/03 tháng giá 1tr400k

097777.6489 Ts 50k/03 tháng giá 1tr400k

097777,8071 Ts 50k/03 tháng giá 1tr400k

0988.884.864 Ts 50k/03 tháng giá 1tr500k

098.4444.895 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

096.3883.193 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

096.5555.824 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

0963.636.286 ts 190k/12 tháng 300p nội mạng, 30p ngoại mang, 2GB 4G, 30 tin nhắn nội mạng giá 1tr700k

097.885.1959 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0977.23.1967 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0975.633.885 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0962.195.191 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

097.333.8890 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0988.376.375 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0963.636.190 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

097.123.9099 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

096.198.1958 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0968.933.229 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

098.777.8836 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0988.868.026 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

097337,1883 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

097676,8994 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0963.69.1959 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0989.358.993 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0989.358.995 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0971.680.860 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0982.951.444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0973.327.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0965.894.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

096.4444.223 Ts 50k/12 tháng giá 1tr300k

0961.70.6996 Ts 50k/12 tháng giá 1tr400k

096.379.0444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr300k

0981.88.1950 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0978.508.444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

09669.000.78 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

096.1368.994 Ts 50k/03 tháng giá 1tr200k

0961.497.000 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

0983.72.3993 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

098.6666.317 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

096.1368.997 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

098.4444.580 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

0962.05.6996 Ts 50k/12 tháng giá 1tr200k

096.995.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1tr700k

0981.181.887 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0971.481.444 Ts 50k/12 tháng giá 1tr100k

097.689.4884 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

096.585.0998 Ts 50k/03 tháng giá 1tr100k

0968.568.986 = 3tr700k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )

0868880068 = 3tr700k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )

0981.39.39.36 = 2tr ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0965.214.555 = 2tr700k ( ck 400k/t/36t )

0963.85.05.85 = 1tr100k ( sim trả sau 50k/t/12t)

0964.839.866 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)

097.8888.091 = 1tr400k ( sim trả sau 50k/t/12t)

098888.70.39 = 1tr400k ( sim trả sau 50k/t/12t)

0965.17.7939 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)

0982.335.399 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)

09723.25.866 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)

0977.82.0246 = 1tr450k ( sim trả sau 50k/t/12t)

096.3333.951 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)

096.8888.173 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)

098.1111.653 = 1tr100k ( sim trả sau 50k/t/12t)

098.606.3186 = 1tr100k ( sim trả sau 50k/t/12t)

096666.52.39 = 1tr700k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

097.19.03689 = 1tr450k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0976.85.65.85 = 1tr700k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

09868688.03 = 1tr200k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0989.396.567 = 1tr350k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0963566635 = 1tr150k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0988.958.358 = 1tr150k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

09.8869.8839 = 1tr450k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0988.096.596 = 1tr150k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0987655.234 = 1tr200k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0981.226.299 = 1tr200k ( trả sau 50k/t/12t )

0978.368.639 = 1tr100k ( trả sau 50k/t/12t )

0986.186.339 = 1tr100k ( trả sau 50k/t/12t )

0966996796 = 1tr450k ( trả sau 50k/t/12t )

0988.019.319 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t

0981.156.136 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t

096.39.79.566 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t

0977.909.910 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t

0977.092.692 = 1tr200k trả sau 50k/t/12t

0987.295.695 = 1tr100k trả sau 50k/t/12t

0983.392.592 = 1tr200k trả sau 120k/t/12t miễn phí 1000 phút nội mạng

0985.093.593 = 1tr200k ( ts50k/t/12t )

0888.7889.07 = 500k Vina trả trước

0888.005.305 = 650k Vina trả trước

0888.7373.35 = 550k Vina

0888.79.1080 = 850k Vina trả trước

0888.69.6600 = 1tr100k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng

0888.68.0990 = 1tr100k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng

0888.63.90.90 = 1tr100k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng

0961.321.866 = 1tr150k (trả sau 50k/t/12t

0977.31.8689 = 1tr250k ( ts 50k/t/12t)

0979.093.693 = 1tr200k ( ts 120k/t miễn phí 1000p)

0966.795.234 = 1tr200k sim trả trước

0968.244.886 = 1tr700k ( ts 250k/t/12t) miễn phí 1000p +300 tin nhắn + 5gb 4G vào mạng.

09.6789.59.86 = 1tr200k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p

0966.95.3968 = 1tr400k ( ts 120k/t/12t ) miễn phí 1000 p

0977.398.234 = 1tr100k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p

09711.22.799 = 1tr400k ( ts 50k/t/12t)

0981.156.136 = 1tr100k ( ts 50k/t/ 3 tháng)

096.1111.445 = 1tr400k ( ts 50k/t/12t )

0965.483.583 = 1tr100k ( ts 120k/t/ 12 tháng)

0971.911.866 = 1tr200k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0965.944.966 = 1tr100k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0982.292.629 = 1tr100k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0985.963.363 = 1tr100k miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0972.010.898 = 1tr100k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0869.160.668 = 1tr200k ( 50k/t/12t)

0162.865.0000 = 2tr100k sim cam kết 150k/t miên phí 1000 phút gọi nội mạng

01693293333 = 9,5triêu sim trả trước

0164.367.2222 = 3tr2 sim ck 300k/t24t miễn phí 1000 phút, còn 20t

0886.018.777 = 2,4 triệu ( sim trả sau 94k/t/18 tháng 1000p gọi nội mạng 30p gọi ngoại mạng)

0888080600 sim ck 84k/t giá 850k/sim

0888080660 sim ck 84k/t giá 850k/sim

0886891368 = 6 triệu sim vina trả trước

01665.34.4567 = 3tr (ck 120k/12t) Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.

0166.55.13456 = 3tr (ck 120k/12t) Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.

0166.989.3579 = 2tr900 (ck 120k/12t) Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.

01665655559 = 2tr750k (ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng

0165.33333.25 = 2tr750k(ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng

0164.55555.46 = 2tr750k(ck 150k/24t miễn phí 1000 phút nôi mạng

0985.93.1919 = 2,9 triệu sim trả trước

0933333587 = 3,8 triệu triệu sim trả trước

0936.56.1995 = 2tr triệu triệu sim trả trước

--------------------------------------------------

Liên hệ: ***01666.49.6789 – 0886.018.777***

Zalo 01666.49.6789 – Nguyễn Châu Tú