Sôcola kiếng dài 228g

Giá: đ

4/1/2016 12:00:00 AM


Lưu tin - Quy cách bao bì (Packaging): Bundel Hộp

 - Số lượng trong thùng (Content per carton): 24

 - Trọng lượng (Net weight): 288g
 
 - Mã vạch (Barcode): 
 
 - Kích thước thùng (Demensions): 33 x 48 x 25.5