Trang phục và đạo cụ biểu diễn Maru

Giá: đ

4/1/2016 12:00:00 AM


Lưu tin<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trang phục biểu diễn MARU - thương hiệu được xây dựng từlòng đam mê những thiết kế trang phục biểu diễn lạ và độc. Chúng tôi tinrằng mỗi người bước lên sân khấu đều là một ngôi sao, và xứng đáng được tỏasáng.<o:p></o:p>

<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"> 

<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Liên hệ:<o:p></o:p>

<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Facebook: <a href="https://www.facebook.com/MARUTrangphucbieudien/" target="_blank">MARU – Trang phục biểu diễn</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Email: <a href="http://maru.vn/en/about/" target="_blank">trangphucmaru@gmail.com</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">
Điện thoại: <a href="http://maru.vn/en/about/" target="_blank">0943.973.943</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"> hoặc <a href="http://maru.vn/en/about/" target="_blank">0988.597.498</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 21pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Địa chỉ: An Dương Vương - Tây Hồ - Hà Nội<o:p></o:p>

<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"> 

<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trang phục biểu diễn Maru chuyên sản xuất và bán buôn/ lẻtất cả các trang phục và đạo cụ biểu diễn. <span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Đảmbảo liên tục cập nhật mẫu mới, tính sáng tạo, thẩm mỹ cao và bắt sáng, nổi bật sân khấu.<o:p></o:p>

_<span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">MARU tựhào đưa sản phẩm đến hơn 30 tỉnh thành trên cả nước, có mặt trong các chươngtrình lễ hội truyền thống lớn nhỏ, và góp phần thành công cho các chương trìnhbiểu diễn của hội sinh viên và hội người Việt tại các nước Pháp, Séc, Đức, Bỉ,Hà Lan, Mỹ, Nhật, Nga, Hàn Quốc…<span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/dao-cu-san-khau/" target="_blank">Đạo cụsân khấu</a>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/ao-dai-nu/" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục Áo dài </a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">nam nữ 

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/trang-phuc-au-lac/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục Âu Lạc</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/belly-dance/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trang phục Belly dance</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/cong-an/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục Bộ đội – Công an – Thanh niên – Đoàn đội</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/trang-phuc-cac-dan-toc-the-gioi/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục các dân tộc trên thế giới</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/trang-phuc-cac-dan-toc-viet-nam/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục các dân tộc Việt Nam</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/trang-phuc-cung-dinh/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục Cung đình</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/dance-sport-aerobic/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục Dance sport - Aerobic - Nhảy hiện đại</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/hoa-trang-nhan-vat/" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục Hóa trang nhân vật</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/trang-phuc-le-hoi-carnival/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục lễ hội – Carnaval</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/trang-phuc-nam/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trang phục nam</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/trang-phuc-noel/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trang phục Noel</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/dong-phuc-theo-nghe-nghiep/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục theo nghề nghiệp</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/thu-bong/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trang phục thú bông</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/vay-ao-tre-em/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trang phục trẻ em</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/trang-phuc-truyen-thong-bac-trung-nam/" target="_blank">Trang phụctruyền thống Bắc Trung Nam</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/da-hoi/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục dạ hội</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>

_<!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;color:black;mso-themecolor:text1">·       <!--[endif]--><a href="http://maru.vn/en/muc-san-pham/vay-mua/"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">Trangphục váy múa</a><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p>