bột năng tài ký 400 g /24 gói

Giá: 270,000 đ

1/8/2018 7:55:05 PM


Lưu tinlthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

bột năng tài ký 10 kg  180.000

bột năng tài ký 400 g /24 gói 270.000

bột bắp tài ký 100 g / 48 gói 380.000

bột gạo  tài ký 400 g / 24 gói  360.000

bột nếp tài ký 400 g  / 24 gói 360.000

bột chiên giòn tài ký 100 g / 48 gói 480.000