cung cấp bột cá làm phân bón hữ cơ

Giá: đ

3/20/2018 9:17:31 AM


Lưu tin Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau:

a.   Bột cá 15

- Đạm: 15% min

- Cát sạn : 3.6%

- Tro : 20 - 25%

- Xuất xứ Việt Nam

b.  Bột cá 35

- Đạm : 35%

- Cát sạn : 3.6%

- Tro: 20-25%

- Xuất xứ Việt Nam

Qúy cá nhân hoặc công ty có nhu cầu xin liên hệ: 0937392133 gặp Hằng hoặc email hangtran078@gmail.com