TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/25/2017 5:32:27 AM


Dịch vụ làm sổ hộ khâu

Bạn có nhu cầu làm sổ hộ khẩu tại Hà Nội để mua nhà, mua xe, cho con đi học, thi tuyển công chức... hãy liên hệ với tôi: 0965.365. 585 (Mr. ...

Giá: 7,000,000 đ

Hà Nội
4/10/2017 3:09:48 PM

Lưu tin


Dịch vụ công bố hợp quy, hợp chuẩn ở Bình Dương

  CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, HỢP QUY TẠI BÌNH DƯƠNG   Hiện nay chất lượng sản phẩm, hàng hóa không chỉ là vấn đề quan tâm của nhà sản ...

Giá: 500,000 đ

Bình Dương
7/12/2016 2:58:49 PM

Lưu tin


Đăng ký bản quyền tác giả tại VN

Đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở  hữu tác ...

Giá: 3,000,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thủ tục đăng ký bản quyền

Làm sao để đăng ký bản quyền, đăng ký quyền sở hữu tác phẩm, bảo vệ quyền lợi cho tác giả sáng tác? ATV Media sẽ tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký bản quyền cho quý khách - chỉ trong ...

Giá: 3,500,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Là một tổ chức hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Tư vấn Đầutư – Sở hữu trí tuệ Công ty ATV Media có thể tư vấn cho khách hàng về đăng ký bản quyền tác giả, ...

Giá: 3,500,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Làm Thẻ Tạm Trú 1-3năm cho Việt kiều- Người nước ngoài

 Tư vấn-hướng dẫn làm  Thẻ Tạm Trú 1-3năm cho Việt kiều- Người nước ngoài

Giá: 2,600,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Làm Giấy Phép Lao Động cho Người nước ngoài

 Tư vấn- Hướng dẫn thủ tục Làm Giấy Phép Lao Động cho Người nước ngoài

Giá: 4,240,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Làm Thẻ Miễn Thị Thực 5năm Cho Việt kiều -Người Nước Ngoài

 Tư vấn -Hướng dẫn thủ tục Làm Thẻ Miễn Thị Thực 5năm Cho Việt kiều -Người Nước Ngoài

Giá: 2,014,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin