TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
1/19/2018 11:56:28 PM

Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM06138C Kiểu Màng 3 Pha PVC
 Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM06138C Kiểu Màng 3 Pha PVC Giá thương lượng Model: ...

Giá: 19,365,000

Hồ Chi Minh
10 giờ

Lưu tin

Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM04108C Kiểu Màng 3 Pha PVC
 Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM04108C Kiểu Màng 3 Pha PVC Giá thương lượng Model: ...

Giá: 1,681,900

Hồ Chi Minh
10 giờ

Lưu tin

Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM05050G Kiểu Màng 3 Pha PVC
 Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM05050G Kiểu Màng 3 Pha PVC Giá thương lượng Model: ...

Giá: 12,023,000

Hồ Chi Minh
12 giờ

Lưu tin

Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM05050C Kiểu Màng 3 Pha PVC
 Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM05050C Kiểu Màng 3 Pha PVC Giá thương lượng Model: ...

Giá: 10,747,000

Hồ Chi Minh
12 giờ

Lưu tin

Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM05050A Kiểu Màng 3 Pha PVC
 Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM05050A Kiểu Màng 3 Pha PVC Giá thương lượng Model: ...

Giá: 10,307,000

Hồ Chi Minh
12 giờ

Lưu tin

Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM06165C Kiểu Màng 3 Pha SS.316
 Máy Bơm Định lượng Cơ Khí INJECTA TM06165C Kiểu Màng 3 Pha SS.316 Giá thương lượng Model: ...

Giá: 28,941,000

Hồ Chi Minh
13 giờ

Lưu tin

Bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-051NE
 Bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-051NE Giá thương lượng ·         Model: ...

Giá: 3,477,000

Hồ Chi Minh
14 giờ

Lưu tin

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-3703PG
 Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-3703PG Giá thương lượng ·         Model: ...

Giá: 78,458,000

Hồ Chi Minh
14 giờ

Lưu tin

Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203PG
 Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203PG Giá thương lượng ·         Model: ...

Giá: 5,156,000

Hồ Chi Minh
14 giờ

Lưu tin

Bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753PG
 Bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753PG Giá thương lượng ·         Model: ...

Giá: 27,436,000

Hồ Chi Minh
15 giờ

Lưu tin

Bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PEH
 Bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PEH Giá thương lượng ·         Model: ...

Giá: 7,167,000

Hồ Chi Minh
15 giờ

Lưu tin

Bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-052PE
 Bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-052PE Giá thương lượng ·         Model: ...

Giá: 3,317,000

Hồ Chi Minh
15 giờ

Lưu tin

Bơm chìm hút nước thải WILO PDV-A400E
 Bơm chìm hút nước thải WILO PDV-A400E Giá thương lượng ·         Model: PDV ...

Giá: 6,497,000

Hồ Chi Minh
1/18/2018 4:58:59 PM

Lưu tin

Bơm chìm nước biển WiLo PD-S401EA
 Bơm chìm nước biển WiLo PD-S401EA 8,279,000 ₫ Máy bơm chìm nước biển WiLo PD-S401EA là loại bơm được sản xuất theo công nghệ của Đức. Thích ...

Giá: 8,279,000

Hồ Chi Minh
1/13/2018 2:53:26 PM

Lưu tin

Bơm chìm nước biển WiLo PD-S401E
 Bơm chìm nước biển WiLo PD-S401E 7,883,000 ₫ Máy bơm chìm nước biển WiLo PD-401E là loại bơm được sản xuất theo công nghệ của Đức. Thích hợp ...

Giá: 7,883,000

Hồ Chi Minh
1/13/2018 2:20:32 PM

Lưu tin

Bơm chìm inox Wilo TS 32/12A (mã cũ PD-S550EA)
 Bơm chìm inox Wilo TS 32/12A (mã cũ PD-S550EA) 7,531,000 ₫ Máy bơm chìm nước sạch WiLo TS 32/12A có phao là loại bơm được sản xuất theo ...

Giá: 7,531,000

Hồ Chi Minh
1/13/2018 11:57:24 AM

Lưu tin

Bơm chìm inox Wilo TS 32/9A (mã cũ PD-S300EA)
 Bơm chìm nước sạch WiLo PD-300EA 4,055,000 ₫ Máy bơm chìm nước sạch WiLo PD-300EA là loại bơm được sản xuất theo công nghệ của Đức. Thích ...

Giá: 6,963,000

Hồ Chi Minh
1/13/2018 11:45:35 AM

Lưu tin

Bơm chìm nước sạch WiLo PD-A751Q
 Bơm chìm nước sạch WiLo PD-A751Q 8,520,000 ₫ Máy bơm chìm nước sạch WiLo PD-A751Q là loại bơm được sản xuất theo công nghệ của Đức. ...

Giá: 8,520,000

Hồ Chi Minh
1/13/2018 11:30:05 AM

Lưu tin

Bơm chìm nước sạch WiLo PD-A751Q
 Bơm chìm nước sạch WiLo PD-A751Q 8,520,000 ₫ Máy bơm chìm nước sạch WiLo PD-A751Q là loại bơm được sản xuất theo công nghệ của Đức. ...

Giá: 8,520,000

Hồ Chi Minh
1/13/2018 11:24:56 AM

Lưu tin

Bơm chìm nước sạch Wilo TS 40/14A (mã cũ PD-A751EA)
 Bơm chìm nước sạch Wilo TS 40/14A (mã cũ PD-A751EA) 8,017,000 ₫ Máy bơm chìm nước sạch WiLo TS 40/14A có phao là loại bơm được sản xuất theo ...

Giá: 8,017,000

Hồ Chi Minh
1/13/2018 10:18:56 AM

Lưu tin

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9