TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/21/2017 9:28:06 AM


Ghế băng chờ 5 chỗ ngồi inox GHH303

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: 3,840,000 đ

Toàn quốc
11/11/2016 2:12:26 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 4 chỗ ngồi inox GHH303

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: 2,940,000 đ

Toàn quốc
11/11/2016 2:11:09 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 3 chỗ ngồi inox GHH303

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: 2,100,000 đ

Toàn quốc
11/11/2016 2:09:29 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 2 chỗ ngồi inox GHH303

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: 1,920,000 đ

Toàn quốc
11/11/2016 2:08:04 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 3 chỗ ngồi giá rẻ GĐT03

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
11/2/2016 3:07:50 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 4 chỗ ngồi giá rẻ GĐT03

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
11/2/2016 3:06:15 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ cao cấp GĐT05A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
11/1/2016 11:38:27 AM

Lưu tin


Ghế băng chờ cao cấp GĐT05A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
11/1/2016 11:38:24 AM

Lưu tin


Ghế băng chờ cao cấp GĐT03A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
11/1/2016 11:37:07 AM

Lưu tin


Ghế băng chờ cao cấp GĐT02A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
11/1/2016 11:35:52 AM

Lưu tin


Ghế phòng chờ 4 chỗ ngồi giá rẻ GĐT01A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: 1,579,000 đ

Toàn quốc
10/31/2016 9:38:49 AM

Lưu tin


Ghế phòng chờ 5 chỗ ngồi giá rẻ GĐT01A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: 1,982,000 đ

Toàn quốc
10/31/2016 9:33:06 AM

Lưu tin


Ghế phòng chờ 2 chỗ ngồi giá rẻ GĐT01B

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: 936,000 đ

Toàn quốc
10/31/2016 9:13:41 AM

Lưu tin


Ghế băng chờ 2 chỗ ngồi giá rẻ BĐT01B

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/29/2016 2:50:05 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 3 chỗ ngồi giá rẻ BĐT01B

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/29/2016 2:44:41 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 4 chỗ ngồi giá rẻ BĐT01B

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/29/2016 2:41:59 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 5 chỗ ngồi giá rẻ BĐT01B

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/29/2016 2:40:06 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 2 chỗ ngồi giá rẻ BĐT02A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/29/2016 2:37:12 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 3 chỗ ngồi giá rẻ BĐT02A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/29/2016 2:34:48 PM

Lưu tin


Ghế băng chờ 2 chỗ ngồi giá rẻ BĐT04A

 Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm nội ngoại thất  Ngoài ra, Việt Nhất còn chuyên gia công sản xuất các mặt hàng về inox ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/29/2016 2:33:08 PM

Lưu tin