TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
12/15/2017 10:40:07 PM


BỘT GIA VỊ TẨM ƯỚP THỊT DONER KEBAB TẠI CƠ SỞ SX TUẤN PHÁT

 BỘT GIA VỊ TẨM ƯỚP THỊT DONER KEBAB - Thơm, ngon, chất lượng, giá tốt. Cơ sở sản xuất Tuấn Phát chuyên cung cấp bột gia vị tẩm ướp thịt DONER KEBAB. ĐẢM BẢO - ...

Giá: đ

Toàn quốc
12/14/2017 10:49:29 AM

Lưu tin


Gia vị tẩm ướp thịt doner kebab Tuấn Phát chất lượng cao giá rẻ nhất thị trường

 BỘT GIA VỊ TẨM ƯỚP THỊT DONER KEBAB - Thơm, ngon, chất lượng, giá tốt. Hotline: 096.96.12989 Chuyên cung cấp bột gia vị tẩm ướp thịt DONER KEBAB. ĐẢM BẢO - Gia vị thịt nướng ...

Giá: đ

Toàn quốc
11/21/2017 10:19:03 AM

Lưu tin


dầu ăn cái lân 25 kg

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) dầu ăn cái lân 25 kg 540.000 dầu ăn cái lân 1 lit  25.000 dầu ăn cái lân 2 lit  50.000 dầu ăn ...

Giá: 540,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:07:35 PM

Lưu tin


dầu ăn orchid 5 lit

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) dầu ăn  orchid 5 lit  105.000 dầu ăn ông vua ( nepturn ) 1 lit 43.000 dầu ăn ông vua ( nepturn ) 2 lit 86.000 dầu ăn ông ...

Giá: 105,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:07:07 PM

Lưu tin


tương ớt mêkông 5 lit

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) tương ớt mêkông 5 lit      52.000 tương ớt thành lợi 5 lit    32.000 tương ớt đầu bếp 5 lit     ...

Giá: 52,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:07:04 PM

Lưu tin


tương đen đầu bếp thương 5 lit

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

tương đen đầu bếp thương  5 lit          37.000

tương đen đầu bếp ngon 5 lit      52.000

Giá: 37,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:06:58 PM

Lưu tin


bột ngọt safi 25 kg

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )   bột ngọt nhuyễn vedu  25 kg               1.000.000 bột ngọt safi 25 kg  ...

Giá: 1,100,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:05:50 PM

Lưu tin


nước tương con công 5 lit

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

nước tương con công 5 lit 30.000

 

Giá: 30,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:05:45 PM

Lưu tin


nước tương mê kông 5 lit

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) nước tương đầu bếp hồng 12 chai 42.000 nước tương mê kông 5 lit             47.000 nước mê kông ...

Giá: 47,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:05:32 PM

Lưu tin


nước mắn bình 3 con cua 1 lit / 15 bình

lthonline  ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )  nước mắn bình 3 con cua 1 lit / 15 bình            200.000  nước mắn bình 3 con cua 2 ...

Giá: 200,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:04:39 PM

Lưu tin


tiêu đen xay / kg

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

tiêu đen hột  280.000 / kg

tiêu đen xay 280.000 / kg

tiêu sọ hột  380.000 / kg

tiêu sọ xay 380.000 / kg

Giá: 280,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:04:22 PM

Lưu tin


nước mắn liên thành nhãn xanh ( 20 độ ) 4 lit

lthonline  ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) nước mắn liên thành nhãn đỏ ( 10 độ ) 1 lit     30.000 nước mắn liên thành nhãn xanh ( 20 độ ) 2 ...

Giá: 150,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:04:08 PM

Lưu tin


nước mắn nam ngư đệ nhị 1 lit

lthonline

 ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

nước mắn nam ngư đệ nhị 1 lit    17.000

nước mắn nam ngư 500 ml 25.000

nước mắn nam ngư 750 ml 35.000

Giá: 17,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:03:59 PM

Lưu tin


nước tương hương việt nắp vàng / 24 chai

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

nước tương hương việt nắp vàng / 24 chai 150.000

Giá: 150,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:00:47 PM

Lưu tin


hắc xì dầu kicap 330 ml

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) hắc xì dầu kicap 330 ml       40.000 nước tương hồng kông lee kum lee     40.000 nước tương đông ...

Giá: 40,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 7:00:14 PM

Lưu tin


bột ngot vedan nhuyễn 1 kg / 12 gói

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

bột ngot vedan nhuyễn 1 kg / 12 gói 600.000

bột ngọt vedu nhuyễn 25 kg / 1000.000

Giá: 600,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 6:59:18 PM

Lưu tin


dầu ăn simply 5 lit

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

dầu ăn simply 1 lit  45.000

dầu ăn simply 2 lit   90.000

dầu ăn simply 5 lit  220.000

Giá: 220,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 6:59:09 PM

Lưu tin


dầu ăn tường an 25 kg

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) dầu ăn tường an 25 kg  650.000 dầu ăn tường an 250 ml  12.000 dầu ăn tường an 400 ml  17.000 dầu ăn tường an 1 lit  36.000 dầu ...

Giá: 650,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 6:58:37 PM

Lưu tin


nước tương tam thái tử nhị ca 24 chai

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) nước tương tam thái tử nhị ca 24 chai   150.000 nước tương tam thái tử nhất ca 24 chai 360.000  nước tương tam thái tử đại ...

Giá: 150,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 6:58:21 PM

Lưu tin


dầu hào magi 820 g

lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) dầu hào thần tài ( lee kum kee ) 900 g 60.000 dầu hào thần tài ( lee kum kee ) 500 g 45.000 dầu hào ...

Giá: 38,000 đ

Hồ Chi Minh
11/6/2017 6:58:14 PM

Lưu tin