TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
6/22/2018 12:00:02 PM

Ưu đãi siêu HOT!!! Auto Call - Giảm giá 10% Phí dịch vụ
      Cơ hội duy nhất từ ngày 14/04/2018 đến 28/04/2018. Đăng ký ngay!  ====== Doanh nghiệp bạn đang gặp phải những vấn đề:         ...

Giá:

Toàn quốc
4/20/2018 2:54:38 PM

Lưu tin

FUJIFILM LTO6 TAPE CARTRIDGE

Fujifilm LTO-6 Ultrium 6.25 TB RW Data Cartridge

Giá: 2,580,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

FUJIFILM LTO5 TAPE CARTRIDGE

Fujifilm LTO-5 Ultrium 3 TB RW Data Cartridge

Giá: 1,270,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

FUJIFILM LTO4 TAPE CARTRIDGE

Fujifilm LTO-4 Ultrium 1.6 TB RW Data Cartridge

Giá: 760,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

FUJIFILM LTO3 TAPE CARTRIDGE

Fujifilm LTO-3 Ultrium 800 GB RW Data Cartridge

Giá: 725,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

FUJIFILM LTO2 TAPE CARTRIDGE

Fujifilm LTO-2 Ultrium 400 GB RW Data Cartridge

Giá: 725,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

FUJIFILM LTO1 TAPE CARTRIDGE

Fujifilm LTO-1 Ultrium 200 GB RW Data Cartridge

Giá: 725,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1760 SCSI TAPE LIBRARY (AJ817A)

 HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1760 SCSI TAPE LIBRARY (AJ817A)

Giá: 147,500,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1840 SCSI TAPE LIBRARY (AJ033A)

HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1840 SCSI TAPE LIBRARY (AJ033A)

Giá: 149,500,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1760 SAS TAPE LIBRARY (AK378A)

 HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1760 SAS TAPE LIBRARY (AK378A)

Giá: 137,500,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Library (BL537A)

 HP MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Library (BL537A)

Giá: 159,800,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape Autoloader

HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape Autoloader

Giá: 177,800,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Autoloader

 HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Autoloader

Giá: 133,200,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader

 HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader

Giá: 71,700,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP StoreEasy 1440 16TB SATA STORAGE

 HP StoreEasy 1440 16TB SATA STORAGE

Giá: 124,500,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP StoreEasy 1440 4TB SATA STORAGE

 HP StoreEasy 1440 4TB SATA STORAGE

Giá: 100,667,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

HP StoreEasy 1440 8TB SATA STORAGE

 HP StoreEasy 1440 8TB SATA STORAGE

Giá: 110,500,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

Băng Từ Vi Tính HP LTO 1 Tape Cartridge - HP LTO 1

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 1 Tape Cartridge - HP LTO 1

Giá: 690,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

Băng Từ Vi Tính HP LTO 2 Tape Cartridge (C7972A)

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 2 Tape Cartridge (C7972A)

Giá: 735,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

Băng Từ Vi Tính HP LTO 3 Tape Cartridge (C7973A)

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 3 Tape Cartridge (C7973A)

Giá: 725,000

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin

 1 - 2