TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
1/19/2017 11:42:04 AM


Tủ đựng đồ cá nhân - Tủ locker Godrej 3 ngăn đơn ISL3

  Tủ đựng đồ cá nhân - Tủ locker  03 ngăn - ISL3 ( 1830H x 380W x 457D)   được làm bằng thép cán nguội sơn ...

Giá: 1,250,000 đ

Toàn quốc
1/17/2017 3:14:43 PM

Lưu tin


Tủ đựng đồ cá nhân - Tủ locker Godrej 2 ngăn đơn ISL2

  Tủ đựng đồ cá nhân - Tủ locker  02 ngăn - ISL2 ( 1830H x 380W x 457D)   được làm bằng thép cán nguội sơn ...

Giá: 1,176,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 2:48:56 PM

Lưu tin


Tủ đựng đồ cá nhân-Tủ locker Godrej 1 ngăn đơn ISL1

  Tủ đựng đồ cá nhân - Tủ locker  01 ngăn - ISL1 ( 1830H x 380W x 457D)   được làm bằng thép cán nguội sơn ...

Giá: 1,103,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 2:45:02 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ File treo Godrej 4DLFC

  Tủ hồ sơ File treo 4 ngăn kéo ngang 4DLFC ( 1287H x 910W x 465D)  được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. ...

Giá: 4,363,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 2:09:47 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ File treo Godrej 3DLFC

  Tủ hồ sơ File treo 3 ngăn kéo ngang 3DLFC ( 982H x 910W x 465D)  được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. ...

Giá: 3,454,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 2:07:08 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ File treo Godrej 2DLFC

  Tủ hồ sơ File treo 2 ngăn kéo ngang 2DLFC ( 677H x 910W x 465D)  được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. ...

Giá: 2,545,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 2:05:02 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ File treo Godrej 4DVFC

  Tủ hồ sơ File treo 4 ngăn kéo đứng 4DVFC (1287H x 464W x 620D)  được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. ...

Giá: 2,426,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 2:02:33 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ File treo Godrej 3DVFC

  Tủ hồ sơ File treo 3 ngăn kéo đứng 3DVFC ( 982H x 464W x 620D)  được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. ...

Giá: 1,948,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 1:59:59 PM

Lưu tin


Tủ Sắt - Tủ hồ sơ File treo Godrej 2DVFC

  Tủ hồ sơ File treo 2 ngăn kéo đứng 2DVFC ( 677H x 464W x 620D)  được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. ...

Giá: 1,397,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 1:54:56 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ Godrej STG

  Tủ hồ sơ cao 2 cánh kính mở STG ( 1830H x 910W x 465D) gồm 03 kệ - 4 ngăn được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao ...

Giá: 2,279,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 1:46:36 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ Godrej STPG

  Tủ 2 cánh kính mở trên, 2 cánh thép mở dưới ...

Giá: 2,647,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 1:44:14 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ Godrej STP6

  Tủ hồ sơ cao vách ngăn 6 cánh mở STP6 ( 1830H x 1000W x 465D)  được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. ...

Giá: 2,610,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 1:33:08 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ Godrej STP4

  Tủ hồ sơ cao vách ngăn 4 cánh mở STP4 ( 1830H x 1000W x 465D)  được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. ...

Giá: 2,537,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 1:29:39 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ Godrej STP2

  Tủ hồ sơ cao vách ngăn 2 cánh mở STP2 ( 1830H x 1000W x 465D) mỗi bên gồm 03 kệ - 4 ngăn được làm bằng thép cán ...

Giá: 2,353,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 1:19:08 PM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ Godrej ST3

  Tủ hồ sơ 2 cánh mở ST3 ( 1830H x 910W x 465D) gồm 03 kệ - 4 ngăn được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. Thép ...

Giá: 2,316,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 10:38:00 AM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ Godrej ST2

Tủ hồ sơ 2 cánh mở ST2 ( 1118H x 910W x 465D) gồm 02 kệ - 3 ngăn được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. Thép được ...

Giá: 1,544,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 10:08:26 AM

Lưu tin


Tủ Sắt -Tủ hồ sơ Godrej ST1

  Tủ hồ sơ 2 cánh mở ST1 ( 910H x 910W x 465D) gồm 01 kệ - 2 ngăn được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao cấp. Thép ...

Giá: 1,250,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 10:06:49 AM

Lưu tin


Tủ Sắt - Tủ hồ sơ Godrej SLDS

  Tủ hồ sơ 2 cánh trượt thép SLDS ( 910H x 910W x 465D) gồm 01 kệ - 2 ngăn được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao ...

Giá: 1,323,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 10:04:17 AM

Lưu tin


Tủ Sắt - Tủ hồ sơ Godrej SLDG

  Tủ hồ sơ 2 cánh trượt kính SLDG ( 910H x 910W x 465D) gồm 01 kệ - 2 ngăn được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện cao ...

Giá: 1,397,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 9:56:59 AM

Lưu tin


Tủ Sắt - Tủ hồ sơ Godrej SLDS1200

  Tủ hồ sơ 2 cánh trượt thép SLDS1200 ( 910H x 1200W x 465D) gồm 02 kệ - 3 ngăn được làm bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện ...

Giá: 1,691,000 đ

Toàn quốc
1/16/2017 9:47:29 AM

Lưu tin