nước tương đầu bếp hồng 12 chai

Giá: 40,000 đ

9/18/2017 8:15:41 PM


Lưu tin  

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )


nước tương mê kông vàng 500ml 12 chai         60000

nước tương đầu bếp trắng 500ml 12 chai         50000

nước tương đầu bếp hồng 500ml 12 chai         40000

nước mê kông thái lớn     700ml                       16000

nước tương đầu bếp 5 lit                                  30000

nước tương mê kông 5 lit                                 47000