nước tương magi nắp vàng 700 ml

Giá: 26,000 đ

9/18/2017 8:11:20 PM


Lưu tin 


lthonline

 

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )


nước tương magi hảo hạng 300ml                16000

nước tương magi nắp vàng 300ml                13000

nước tương magi nắp vàng 700ml                 26000

nước tương magi nắp đỏ 300ml ( đậm đặc )  14000

nước tương magi nắp đỏ 700ml ( đậm đặc)   28000