nước tương tam thái tử nhị ca 12 chai

Giá: 80,000 đ

9/18/2017 8:16:06 PM


Lưu tin  

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )


 

nước tương con công 5 lit         30000

nước tương việt thái 5 lit            30000

nước tương tam thái tử nhị ca 12 chai   80000

nước tương tam thái tử nhất ca 12 chai 180000 

nước tương tam thái tử đại ca 12 chai    215000

nước tương hương việt vàng 12 chai     80000

nước tương chin su tỏi ớt                       12000

nước tương hồng kông                           40000

nước tương đông cô                                20000

nước tương hậu sanh vàng12 chai         55000

nước tương hậu sanh đỏ   12 chai          60000