Gởi tin nhắn cho Ms Ty

Gởi bản sao tới email của tôi.