Gởi tin nhắn cho Ms Hằng

Gởi bản sao tới email của tôi.