Gởi tin nhắn cho Mr Dũng

Gởi bản sao tới email của tôi.