Gởi tin nhắn cho MR Dũng

Gởi bản sao tới email của tôi.