sim cam kết gía rẻ

Giá: 1,000,000 đ

9/12/2017 5:56:10 PM


Lưu tin Liên hệ: 0869.22.1111

----------------------------------------------------

0968.568.986 = 3tr500k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )

0868880068= 3tr500k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )

0977.82.0246 = 1tr250k ( sim trả sau 50k/t/12t)

096.3333.951 = 950k ( sim trả sau 50k/t/12t)

096.8888.173 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)

098.1111.653 = 900k ( sim trả sau 50k/t/12t)

098.606.3186 = 800k ( sim trả sau 50k/t/12t)

096666.52.39 = 1tr500k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

097.19.03689 = 1tr250k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0976.85.65.85 = 1tr500k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

09868688.03 = 950k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0981.393936 = 1tr850k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0989.396.567 = 1tr150k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0963566635 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0988.958.358 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

09.8869.8839 = 1tr250k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0988.096.596 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0987655.234 = 999k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )

0981.226.299 = 950k ( trả sau 50k/t/12t )

0978.368.639 = 750k ( trả sau 50k/t/12t )

0986.186.339 = 750k ( trả sau 50k/t/12t )

0984.636.936 = 850k ( trả sau 50k/t/12t )

0966996796 = 1tr250k ( trả sau 50k/t/12t )

0988.019.319 = 950k trả sau 50k/t/12t

0981.156.136 = 950k trả sau 50k/t/12t

096.39.79.566 = 950k trả sau 50k/t/12t

0977.909.910 = 950k trả sau 50k/t/12t

0977.092.692 = 950k trả sau 50k/t/12t

0987.295.695 = 950k trả sau 50k/t/12t

0983.392.592 =950k trả sau 120k/t/12t miễn phí 1000 phút nội mạng

0985.093.593 = 950k ( ts50k/t/12t )

0888.7889.07 = 250k

0888.005.305 = 450k

0888.7373.35 = 350k

0888.79.1080 = 650k

0888.69.6600 = 668kck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng

0888.08.6600 = 668k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng

0888.68.0990 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng

0888.63.90.90 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng

0888856633 = 868k ck 84k/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng

0961.321.866 = 950k (trả sau 50k/t/12t

0977.31.8689 = 1tr050k ( ts 50k/t/12t)

0979.093.693 = 990k ( ts 120k/t miễn phí 1000p)

0966.795.234 = 990k sim trả trước

0968.244.886 = 1,5tr ( ts 250k/t/12t) miễn phí 1000p +300 tin nhắn + 5gb 4G vào mạng.

09.6789.59.86 = 950k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p

0966.95.3968 = 1,2tr ( ts 120k/t/12t ) miễn phí 1000 p

0977.398.234 = 750k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p

09711.22.799 = 1,2tr ( ts 50k/t/12t)

0981.156.136 = 850k ( ts 50k/t/ 3 tháng)

096.1111.445 = 1,2tr ( ts 50k/t/12t )

0981.331.221 = 850k ( ts 120k/t/ 12 tháng)

0965.483.583 = 850k ( ts 120k/t/ 12 tháng)

0971.911.866 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0965.944.966 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0982.292.629 = 850k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0985.963.363 = 850k/sim. miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0972.010.898 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t

0869.160.668 = 950k ( 50k/t/12t)

0162.865.0000 = 1,9tr, sim cam kết 150k/t miên phí 1000 phút gọi nội mạng

01693293333 = 9,5triêu sim trả trước

0164.367.2222 = 2tr999k sim ck 300k/t24t miễn phí 1000 phút, còn 20t

0888080660 sim ck 84k/t giá 650k/sim

0886891368 = 5,5 triệu sim vina trả trước

Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.

01665.34.4567 = 2tr500 (ck 120k/12t)

0166.55.13456 = 2tr200 (ck120k/12t)

0166.989.3579 = 2tr200 (ck 120k/12t)

01665655559 = 1tr250k (ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng

0165.33333.25 = 1tr250k(ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng

0164.55555.46 = 1tr250k(ck 150k/24t miễn phí 1000 phút nôi mạng

0985.93.1919 = 2,5 triệu sim trả trước

0933333587 = 3,5 triệu

0936.56.1995 =1,8tr

09.8484.1881 Ts 50k/09 tháng giá 1100k

08.6886.1001 Ts 50k/09 tháng giá 1100k

0869.335.995 Ts 50k/09 tháng giá 1100k

0868.808.191 Ts 50k/1 tháng giá 800k

0868.808.192 Ts 50k/1 tháng giá 800k

0869.61.8228 Ts 50k/1 tháng giá 800k

0868.808.669 Ts 50k/1 tháng giá 800k

0869.66.79.88 Ts 50k/1 tháng giá 800k

096.5555.792 Ts 120k/11 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0981.08.08.84 Ts 50k/2 tháng giá 1100k

0976.44.64.94 TS 50k 2 tháng giá 1500k

0163.665.8989 Ts 150k/24 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 650k

01629.529.529 Ts 200k/24 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 2500k

01686.59.8989 Ts 150k/24 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 800k

0965.24.1984 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0965.655598 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

098.113.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1000k

097.335.0990 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k

096.858.9009 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1100k

09655556.19 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k

0981.866.099 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k

096.196.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

096.332.9119 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k

09688886.40 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k

0973.973.573 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 900k

098.6666.314 Ts 50k/12 tháng giá 1500k

0961.61.1964 Ts 50k/03 tháng giá 900k

0977.10.50.90 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k

0966.306.606 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0989.4444.26 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

096.5555.492 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

0966.88.7557Ts 50k/12 tháng giá 1200k

0965.48.4884 Ts 50k/12 tháng giá 900k

0983.99.5775 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

096.357.1974 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

098.115.1975 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

0966.32.1976 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

0988.561.861 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

096.4444.810 Ts 50k/03 tháng giá 1500k

0971.31.61.91 Ts 120k/12 tháng miễnphí 1000p nội mạng giá 1500k

097777.6747 Ts 50k/03 tháng giá 1500k

0973.293.000 Ts 50k/12 tháng giá 1000k

0962.853.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0965.148.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0967.514.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0975.046.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0989.143.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

096.5555.624 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0961.422.466 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k

0962.0000.71 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

096.7777.154 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

096.7777.324 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

096.7777.430 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

0989.46.2525 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k

01669.577775 Ts 50k/09 tháng giá 1500k

01669.755557 Ts 50k/09 tháng giá 1500k

0166.88.77775 Ts 50k/09 tháng giá 1500k

016686.22229 Ts 50k/09 tháng giá 1500k

0167.68.99995 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

0166.58.55559 Ts 50k/09 tháng giá 1500k

016.696.55559 Ts 50k/09 tháng giá 1500k

016668.33335 Ts 50k/09 tháng giá 1500k

016.686.33337 Ts 50k/09 tháng giá 1500k

0964.26.8080 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0964.29.9090 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0964.27.9494 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0986.445.665 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k

0983.90.8689 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 850k

097.8888.031 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

096.5555.154 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

097.6666.461 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

097177.1568 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0967.60.2010 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0983.74.6996 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1000k

0966.922.336 TS 50k 3 tháng

0989.46.2525 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1500k

096.2222.030 Ts 50k/12tháng giá 1200k

0968.97.3993 Ts 120k/12 tháng miễn phí 1000p nội mạng giá 1200k

0965.487.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0983.463.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

096.4444.193 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

0971.923.444 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0978.512.444 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0968.4444.02 Ts 50k/12 tháng giá 850k

097.339.7667 Ts 50k/12 tháng giá 850k

096.1111.445 Ts 50k/12 tháng giá 1200k

0976.4444.17 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0964.827.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

096.296.9229 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0971.4444.61 Ts 50k/12 tháng giá 850k

096.484.5000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0965.748.000 Ts 50k/12 tháng giá 850k

0961.341.000 Ts 50k/12 tháng ơ[giá 850k