Chợ nay là gì?

 Chợ Nay là Sàn giao dịch điện tử Chonay.com do Công ty TNHH CHỢ NAY thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Chợ Nay chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Chonay.com và các bên liên quan cung cấp.

Chợ Nay là  Sàn giao dịch điện tử  chonay.com do Công ty TNHH CHỢ NAY  thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Chonay.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Chonay.com và các bên liên quan cung cấp.

- Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu hoặc buôn bán sản phẩm được thực hiện trên sàn giao dịch Thương mại điện tử Chonay.com
- Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử chonay.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
- Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Chonay.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
- Hoạt động mua bán hàng hóa qua sàn giao dịch thương mại điện tử chonay.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
- Tất cả các nội dung trong quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch TMĐT Chonay.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế của sàn giao dịch TMĐT Chonay.com.

Xem thêm: