TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
2/21/2018 12:48:38 AM

bột ngọt safi 25 kg
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )   bột ngọt nhuyễn vedu  25 kg               1.000.000 bột ngọt safi 25 kg  ...

Giá: 1,100,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:59:47 PM

Lưu tin

dầu ăn cái lân 25 kg
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) dầu ăn cái lân 25 kg 540.000 dầu ăn cái lân 1 lit  25.000 dầu ăn cái lân 2 lit  50.000 dầu ăn ...

Giá: 540,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:59:26 PM

Lưu tin

nước tương con công 5 lit

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

nước tương con công 5 lit 30.000

 

Giá: 30,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:59:14 PM

Lưu tin

dầu ăn orchid 5 lit
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) dầu ăn  orchid 5 lit  105.000 dầu ăn ông vua ( nepturn ) 1 lit 43.000 dầu ăn ông vua ( nepturn ) 2 lit 86.000 dầu ăn ông ...

Giá: 105,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:59:06 PM

Lưu tin

nước tương mê kông 5 lit
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) nước tương đầu bếp hồng 12 chai 42.000 nước tương mê kông 5 lit             47.000 nước mê kông ...

Giá: 47,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:59:03 PM

Lưu tin

tương ớt mêkông 5 lit
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) tương ớt mêkông 5 lit      52.000 tương ớt thành lợi 5 lit    32.000 tương ớt đầu bếp 5 lit     ...

Giá: 52,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:58:23 PM

Lưu tin

tương đen đầu bếp thương 5 lit

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

tương đen đầu bếp thương  5 lit          37.000

tương đen đầu bếp ngon 5 lit      52.000

Giá: 37,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:58:20 PM

Lưu tin

nước mắn liên thành nhãn xanh ( 20 độ ) 4 lit
lthonline  ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) nước mắn liên thành nhãn đỏ ( 10 độ ) 1 lit     30.000 nước mắn liên thành nhãn xanh ( 20 độ ) 2 ...

Giá: 150,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:57:48 PM

Lưu tin

nước mắn nam ngư đệ nhị 1 lit

lthonline

 ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

nước mắn nam ngư đệ nhị 1 lit    17.000

nước mắn nam ngư 500 ml 25.000

nước mắn nam ngư 750 ml 35.000

Giá: 17,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:57:08 PM

Lưu tin

nước mắn bình 3 con cua 1 lit / 15 bình
lthonline  ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )  nước mắn bình 3 con cua 1 lit / 15 bình            200.000  nước mắn bình 3 con cua 2 ...

Giá: 200,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:56:41 PM

Lưu tin

tiêu đen xay / kg

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

tiêu đen hột  280.000 / kg

tiêu đen xay 280.000 / kg

tiêu sọ hột  380.000 / kg

tiêu sọ xay 380.000 / kg

Giá: 280,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:55:49 PM

Lưu tin

nước tương tam thái tử nhị ca 24 chai
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) nước tương tam thái tử nhị ca 24 chai   150.000 nước tương tam thái tử nhất ca 24 chai 360.000  nước tương tam thái tử đại ...

Giá: 150,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:52:25 PM

Lưu tin

dầu hào magi 820 g
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) dầu hào thần tài ( lee kum kee ) 900 g 60.000 dầu hào thần tài ( lee kum kee ) 500 g 45.000 dầu hào ...

Giá: 38,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:52:19 PM

Lưu tin

dầu ăn tường an 25 kg
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) dầu ăn tường an 25 kg  650.000 dầu ăn tường an 250 ml  12.000 dầu ăn tường an 400 ml  17.000 dầu ăn tường an 1 lit  36.000 dầu ...

Giá: 650,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:51:52 PM

Lưu tin

bột ngot vedan nhuyễn 1 kg / 12 gói

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

bột ngot vedan nhuyễn 1 kg / 12 gói 600.000

bột ngọt vedu nhuyễn 25 kg / 1000.000

Giá: 600,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:51:34 PM

Lưu tin

nước tương hương việt nắp vàng / 24 chai

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

nước tương hương việt nắp vàng / 24 chai 150.000

Giá: 150,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:51:28 PM

Lưu tin

hạt nêm agingon 900 g

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

hạt nêm agingon 60 g 5.000

hạt nêm agingon 200 g 15.000

hạt nêm agingon 400 g 28.000

hạt nêm agingon 900 g 50.000

Giá: 50,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:50:56 PM

Lưu tin

dầu ăn simply 5 lit

lthonline

ĐT : 01207952085 ( A.HẢI )

dầu ăn simply 1 lit  45.000

dầu ăn simply 2 lit   90.000

dầu ăn simply 5 lit  220.000

Giá: 220,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:50:54 PM

Lưu tin

hắc xì dầu kicap 330 ml
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) hắc xì dầu kicap 330 ml       40.000 nước tương hồng kông lee kum lee     40.000 nước tương đông ...

Giá: 40,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:50:45 PM

Lưu tin

tương ớt cholimex 2 kg 1
lthonline ĐT : 01207952085 ( A.HẢI ) tương cà cholimex 2 kg 1  52.000 tương ớt cholimex 2 kg 1   52.000   tương ớt cholimex mũ 270 g  ...

Giá: 52,000

Hồ Chi Minh
1/8/2018 7:50:33 PM

Lưu tin

 1 - 2 - 3 - 4 - 5