TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/23/2017 5:16:17 AM


Bình hâm caffe chân vàng Kingo 10501

  Bình hâm caffe chân vàng Kingo Mã SP: 10501 Bình giữ nhiệt cho caffe được làm bằng inox cao cấp kết hợp ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Bình hâm caffe chân trắng Kingo 10502

Bình hâm caffe chân trắng Kingo

Mã SP: 10502

Bình giữ nhiệt cho caffe được làm bằng inox cao cấp dùng bằng cồn hâm nóng.
Kích thước: 275*240*521

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi Soup-Hyper TMST-1

Nồi Soup-Hyper

Mã SP: TMST-1

Kích thước : 355*350*375

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet KINGO 2002

 

Nồi KINGO

Mã sản phẩm: 2002
Bếp: Cồn
Chất liệu: Inox

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet KINGO 2003

Nồi KINGO

Mã SP: 2003

Bếp: Cồn
Chất liệu: Inox

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet KINGO A6705

Nồi KINGO

Mã SP: A6705

Bếp: Cồn
Chất liệu: Inox

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet KINGO A6805

 

Nồi KINGO

Mã SP: A6805

Bếp: Cồn
Chất liệu: Inox

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet KINGO A6807

 

Nồi KINGO

Mã SP: A6807

Bếp: Cồn
Chất liệu: Inox

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet tròn có nồi lẩu chân trắng Kingo B6507

Nồi buffet tròn có nồi lẩu chân trắng Kingo

Mã SP: B6507

Nồi đựng đồ ăn, nồi buffet nồi lẩu.

Kích thước: 520*540*460

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình chữ nhật chân trắng, dùng cồn Kingo B6702

Nồi buffet hình chữ nhật chân trắng, dùng cồn Kingo

Mã SP: B6702

Nồi đựng đồ ăn dùng trong tiệc buffet, có khay ngăn cách.

Kích thước: 660*480*420

 

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình tròn, dùng cồn chân vàng Kingo B6703

Nồi buffet hình tròn, dùng cồn chân vàng Kingo

Mã SP: B6703

Nồi đựng đồ ăn dùng trong tiệc buffet, có khay ngăn cách.

Kích thước: 520*540*460

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình chữ nhật, dùng cồn chân trắng Kingo B6801G

Nồi buffet hình chữ nhật, dùng cồn chân trắng Kingo

Mã SP: B6801G

Nồi đựng đồ ăn, nồi buffet dùng cho tiệc buffet , buffet nhà hàng khách sạn.
Kích thước: 660*480*420

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình tròn, dùng cồn chân vàng Kingo B6803

  Nồi buffet hình tròn, dùng cồn chân vàng Kingo Mã SP: B6803 Nồi đựng đồ ăn, nồi buffet dùng cho tiệc buffet ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình tròn, dùng cồn chân trắng Kingo B6803G

  Nồi buffet hình tròn, dùng cồn chân trắng Kingo Mã SP: B6803G Nồi đựng đồ ăn, nồi buffet dùng cho tiệc ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình chữ nhật chân trắng dùng bằng cồn B6805G

Nồi buffet hình chữ nhật chân trắng dùng bằng cồn

Mã SP: B6805G

Nồi đựng đồ ăn, nồi buffet dùng cho tiệc buffet , buffet nhà hàng khách sạn.

Kích thước: 660*480*420

 

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình chữ nhật, dùng cồn chân vàng Kingo B6701

Nồi buffet hình chữ nhật, dùng cồn chân vàng Kingo

Mã SP: B6701

Nồi đựng đồ ăn, nồi buffet dùng cho tiệc buffet , buffet nhà hàng khách sạn.

Kích thước: 660*480*420

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình tròn, dùng cồn chân trắng Kingo B6707

Nồi buffet hình tròn, dùng cồn chân trắng Kingo

Mã SP: B6707

Nồi đựng đồ ăn, nồi buffet nồi lẩu.
Kích thước: 520*540*460

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet hình chữ nhật, dùng cồn chân vàng Kingo B6805

Nồi buffet hình chữ nhật, dùng cồn chân vàng Kingo

Mã SP: B6805

Nồi đựng đồ ăn, nồi buffet dùng cho tiệc buffet , buffet nhà hàng khách sạn.

Kích thước: 660*480*420

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet KINGO D7702

 

Nồi KINGO

Mã SP: D7702

Bếp: Điện
Chất liệu: Inox

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Nồi buffet KINGO D7703

Nồi KINGO

Mã SP: D7703

Bếp: Điện
Chất liệu: Inox

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin