TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
9/20/2017 3:37:03 AM


MÀN CHIẾU 3 CHÂN 84" (60"X60") 1:1

  MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD APOLLO (60X60) 84 INCH Phân loại: Màn hình Apollo  Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình 3 ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU 3 CHÂN 100" (70"X70") 1:1

  MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD APOLLO (70X70) 100 INCH Phân loại: Màn hình Apollo  Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình 3 ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU 3 CHÂN 100" (84"X63") 4:3

  MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD APOLLO (84X63) 100 INCH Phân loại: Màn hình Apollo  Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình 3 ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU 3 CHÂN 120" (84"X84") 1:1

  MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD APOLLO (84X84) 120 INCH   Phân loại: Màn hình Apollo  Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU 3 CHÂN 120"(96"X72") 4:3

  MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD APOLLO (96X72) 120 INCH Phân loại: Màn hình Apollo  Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình 3 ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU 3 CHÂN 136" (96"X96") 1:1

  MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD APOLLO (96X96) 136 INCH Phân loại: Màn hình Apollo  Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình 3 ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU 3 CHÂN 150" (120"X90") 4:3

  MÀN CHIẾU 3 CHÂN TRIPOD APOLLO (120X90) 150 INCH   Phân loại: Màn hình Apollo  Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 100" (70"X70")

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (70X70) 100 INCH Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình sử ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 100" (84"X63")

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (84X63) 100 INCH Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình sử dụng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 120" (84"X84")

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (84X84) 120 INCH Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình sử dụng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 120" (96"X72")

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (96X72) 120 INCH Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình sử dụng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 136" (96"X96")

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (96X96) 136 INCH Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình sử dụng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 150" (120"X90")

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (120X90) 150 INCH Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình sử ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 170" (120” x 120”) 1:1

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (120X120) 170 INCH   Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 180" (144” x 108”) 4:3

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (144X108) 180 INCH   Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 200" (160"X120") 4:3

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (160X120) 200 INCH Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 223" (160” x 160”)1:1

  Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha lê Màn hình sử dụng điện, kèm remote sóng radio Chiều ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 250" (198” x 150”) 4:3

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (198 X 150) 250 INCH   Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


MÀN CHIẾU ĐIỆN 300" (240" X180") 4:3

  MÀN CHIẾU ĐIỆN ELECTRIC APOLLO (240X180) 300 INCH   Phân loại: Màn hình Apollo Màn vải được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh, bề mặt phủ sơn đặc biệt trắng mờ hoặc bột pha ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


TVPAD Cherry Smart TV box

TVPAD Cherry Smart TV box là bộ thiết bị xem truyền hình nước ngoài như Hong Kong, Trung Quốc, Nhật Bản, Âu Mỹ, Hàn Quốc miễn phí trọn đời

Giá: 5,500,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin