TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/23/2017 5:16:29 AM


Thùng rác sắt sơn 2 lớp GPX-45-22

Thùng rác sắt sơn 2 lớp Thùng rác da đen 2 lớp có bên trong thùng được làm bằng sắt sơn, bên ngoài bằng chất liệu simmili tiện dùng cho văn phòng sạch sẽ và sang trọng Mã sản phẩm: ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng GPX-45-23

Thùng rác trong phòng

Mã SP: GPX-45-23

Kích thước: (Ø)225x(H)270
Chất liệu: Sắt sơn, da

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng GPX-45A-03

Thùng rác trong phòng

Mã SP: GPX-45A-03

Kích thước: (L)225x(W)165x(H)275
Chất liệu: Inox trắng, Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng GPX-45A-04

Thùng rác trong phòng

Mã SP: GPX-45A-04

Kích thước: (L)225x(W)165x(H)275
Chất liệu: Inox trắng, Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng GPX-45A-05

  Thùng rác trong phòng Mã SP: GPX-45A-05 Kích thước: (L)225x(W)165x(H)275 Chất liệu: Inox ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng GPX-45A-11

Thùng rác trong phòng

Mã SP: GPX-45A-11

Kích thước: (L)225x(W)165x(H)275
Chất liệu: Inox trắng, Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng GPX-45A-12

Thùng rác trong phòng

Mã SP: GPX-45A-12

Kích thước: (L)225x(W)165x(H)275
Chất liệu: Inox trắng, Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác hình Oval Inox trắng, sơn 2 lớp GPX-45C-03

Thùng rác hình Oval Inox trắng, sơn 2 lớp Thùng rác hoa văn inox 2 lớp bên trong thùng được làm bằng sắt sơn, bên ngoài bằng inox tiện dùng cho văn phòng sạch sẽ và sang trọng. Mã sản phẩm: ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác hình Oval sắt sơn đen 2 lớp GPX-45C-12

Thùng rác hình Oval sắt sơn đen 2 lớp Thùng rác hoa văn sắt sơn 2 lớp bên trong và bên ngoài làm bằng sát sơn tiện dùng cho văn phòng sạch sẽ và sang trọng. Mã sản phẩm: GPX-45C-12 Kích ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng 2 tầng GPX-107-02

Thùng rác trong phòng 2 tầng

Mã SP: GPX-107-02

Kích thước: (Ø)220x(H)270
Chất liệu: Inox trắng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng 2 tầng GPX-107-03

  Thùng rác trong phòng 2 tầng Mã SP: GPX-107-03 Kích thước: (Ø)220x(H)270 Chất liệu: Inox ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng 2 tầng GPX-107-04

Thùng rác trong phòng 2 tầng

Mã SP: GPX-107-04

Kích thước: (Ø)220x(H)270
Chất liệu: Sắt sơn màu vâng gỗ

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác 2 viền vàng H-G-44B

Thùng rác 2 viền vàng

Mã SP: H-G-44B

Kích thước: (Ø)225x(H)250
Chất liệu: Sắt sơn, 2 viền inox mạ vàng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác đen 2 viền vàng H-G-44A

Thùng rác đen 2 viền vàng

Mã SP: H-G-44A

Kích thước: (Ø)225x(H)250
Chất liệu: Sắt sơn đen, 2 viền inox mạ vàng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trong phòng GPX-48-03

Thùng rác trong phòng

Mã SP: GPX-48-03

Kích thước: (Ø)220x(H)290
Chất liệu: Viền Inox mạ vàng, Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác Lưới sắt tròn GPX-74-12

  Thùng rác Lưới sắt tròn Thùng rác sắt sơn dạng lưới kích thước tiện dùng trong văn phòng có 2 mùa đen và kem ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác Lưới sắt tròn GPX-74-04

Thùng rác Lưới sắt tròn

Mã sản phẩm: GPX-74-04

Kích thước: (Ø)260x(H)300

Chất liệu: Sắt lưới

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác Lưới sắt tròn GPX-74-05

Thùng rác Lưới sắt tròn

Mã SP: GPX-74-05

Kích thước: (Ø)260x(H)300
Chất liệu: Sắt lưới

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác Lưới sắt tròn GPX-74-15

Thùng rác Lưới sắt tròn

Mã SP: GPX-74-15

Kích thước: (Ø)260x(H)300
Chất liệu: Sắt lưới

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác Lưới sắt vuông GPX-75-04

Thùng rác Lưới sắt vuông

Thùng rác sắt sơn dạng lưới kích thước tiện dùng trong văn phòng có 2 mùa đen và kem
Mã sản phẩm: GPX-75-04
Kích thước: (L)220x(W)220x(H)300
Chất liệu: Sắt lưới

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin