TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/23/2017 5:16:07 AM


Thùng rác Lưới sắt vuông GPX-75-05

Thùng rác Lưới sắt vuông

Mã SP: GPX-75-05

Kích thước: (L)220x(W)220x(H)300
Chất liệu: Sắt lưới

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác Lưới sắt vuông GPX-75-15

  Thùng rác Lưới sắt vuông Mã SP: GPX-75-15 Kích thước: (L)220x(W)220x(H)300 Chất liệu: Sắt ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác hình Oval nhựa vàng chống cháy GPX-93-20

Thùng rác hình Oval nhựa vàng chống cháy

Mã SP: GPX-93-20

Kích thước: (L)270x(W)190x(H)320
Chất liệu: Nhựa màu vàng chống cháy

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác hình Oval nhựa đen chống cháy GPX-93-22

Thùng rác hình Oval nhựa đen chống cháy

Mã SP: GPX-93-22

Kích thước: (L)270x(W)190x(H)320
Chất liệu: Nhựa màu đen chống cháy

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác lưới GPX-48-12

Thùng rác lưới Thùng rác sắt sơn cao cấp dạng lưới, viền phía dưới bằng inox mạ vàng kích thước tiện dùng trong văn phòng . Mã sản phẩm: GPX-48-12 Kích thước: Ø225*290. Chất liệu: Viền ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác bàn đạp 9625- XANH DƯƠNG

          Thùng rác bàn đạp Mã SP: 9625- XANH DƯƠNG Thùng rác nắp đạp 5L, ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác bàn đạp 9625- ĐỎ

Thùng rác bàn đạp

Mã SP: 9625- ĐỎ

Thùng rác nắp đạp 5L, 12L thân thép sơn, nắp thùng phản chiếu hình ảnh.

Kích thước: Ø20.3x28.4, Ø24.8x40

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác bàn đạp 9625- XANH LÁ

Thùng rác bàn đạp

Mã SP: 9625- XANH LÁ

Thùng rác nắp đạp 5L, 12L thân thép sơn, nắp thùng phản chiếu hình ảnh.

Kích thước: Ø20.3x28.4, Ø24.8x40

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác bàn đạp 9625- MÀU KEM

Thùng rác bàn đạp

Mã SP: 9625- MÀU KEM

Thùng rác nắp đạp 5L, 12L thân thép sơn, nắp thùng phản chiếu hình ảnh.

Kích thước: Ø20.3x28.4, Ø24.8x40

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác bàn đạp EK9625JS

Thùng rác bàn đạp

Mã SP: EK9625JS

Thùng rác nắp đạp 5L, 12L thân thép sơn, nắp thùng phản chiếu hình ảnh.

Kích thước: Ø20.3x28.4, Ø24.8x40

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-97

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-97 Kích thước: ((L)700x(W)400x(H)950 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-98

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-98

Kích thước: ((L)700x(W)350x(H)870
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-99

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-99

Kích thước: ((L)800x(W)310x(H)1000
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-137

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-137

Kích thước: ((L)805x(W)350x(H)900
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-138

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-138 Kích thước: (L)760x(W)350x(H)1180 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-139

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-139 Kích thước: ((L)860x(W)400x(H)990 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-140

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-140

Kích thước: ((L)800x(W)350x(H)1000
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-141

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-141

Kích thước: ((L)700x(W)400x(H)990
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-142

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-142

Kích thước: ((L)800x(W)395x(H)950
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-149

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-149

Kích thước: ((L)800x(W)360x(H)955
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin