TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/23/2017 5:17:05 AM


Thùng rác ngoài trời GPX-150

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-150

Kích thước: ((L)880x(W)400x(H)930
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-152

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-152

Kích thước: (L)760x(W)350x(H)1180
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-153

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-153 Kích thước: ((L)850x(W)400x(H)1000 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-154

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-154 Kích thước: ((L)810x(W)400x(H)955 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-156

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-156

Kích thước: ((L)895x(W)400x(H)1000
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-117A

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-117A

Kích thước: (L)380x(W)380x(H)950
Chất liệu: Sắt sơn màu đồng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-117B

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-117B Kích thước: (L)380x(W)380x(H)950 Chất liệu: Sắt sơn màu ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-119A

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-119A Kích thước: (Ø)420x(H)840 Chất liệu: Sắt sơn màu đồng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-119B

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-119B

Kích thước: (Ø)420x(H)840
Chất liệu: Sắt sơn màu đồng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-120A

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-120A Kích thước: (Ø)420x(H)840 Chất liệu: Sắt sơn màu đồng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-120B

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-120B

Kích thước: (Ø)420x(H)840
Chất liệu: Sắt sơn màu đồng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-121A

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-121A Kích thước: (L)380x(W)380x(H)980 Chất liệu: Sắt sơn màu ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-123A

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-123A Kích thước: (Ø)380x(H)840 Chất liệu: Sắt sơn màu đồng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-123B

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-123B Kích thước: (Ø)380x(H)840 Chất liệu: Sắt sơn màu đồng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-57

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-57 Kích thước: (Ø)400x(H)755 Chất liệu: Sắt sơn, Gỗ cao cấp ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-60

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-60

Kích thước: (Ø)480x(H)695
Chất liệu: Sắt sơn, Gỗ cao cấp

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-72

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-72

Kích thước: (L)810x(W)400x(H)955
Chất liệu: Sắt sơn, Gỗ cao cấp

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-94

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-94 Kích thước: (L)350x(W)350x(H)810 Chất liệu: Sắt sơn, Gỗ ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-95

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-95

Kích thước: (L)900x(Ø)360x(H)1035
Chất liệu: Sắt sơn, Gỗ cao cấp

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-23-08

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-23-08

Kích thước: (L)420x(W)260x(H)870
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin