TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/22/2017 8:45:22 AM


Aptomat mccb schneider EZC100H4025 4P 25A 30Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,722,221 đ

Toàn quốc
9/26/2017 2:13:53 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H4020 4P 20A 30Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 1,722,221 đ

Toàn quốc
9/26/2017 2:12:18 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H4020 4P 20A 30Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,722,221 đ

Toàn quốc
9/26/2017 2:08:22 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H4015 4P 15A 30Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,722,221 đ

Toàn quốc
9/26/2017 2:06:38 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H3100 3P 100A 30Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,581,806 đ

Toàn quốc
9/26/2017 2:05:00 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H3080 3P 80A 30Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,581,806 đ

Toàn quốc
9/26/2017 2:03:23 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H3075 3P 75A 30Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,581,806 đ

Toàn quốc
9/26/2017 2:01:35 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H3060 3P 60A 30Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 1,581,806 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:59:57 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H3050 3P 50A 30Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

    CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ...

Giá: 1,438,949 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:56:45 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H3040 3P 40A 30Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

    CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ...

Giá: 1,438,949 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:54:36 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H3030 3P 30A 30Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,438,949 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:51:06 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H3025 3P 25A 30Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,438,949 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:48:04 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100H3015 3P 15A 30Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 1,438,949 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:43:01 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H1100 1P 100A 25Ka 240VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại ...

Giá: 829,670 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:40:35 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3100 3P 100A 15Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 829,670 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:38:30 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100H1075 1P 75A 25Ka 240VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 829,670 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:32:01 PM

Lưu tin


Aptomat MCCB schneider EZC100H1060 1P 60A 25Ka 240VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 829,670 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:30:01 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100H1050 1P 50A 25Ka 240VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 775,335 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:28:30 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H1040 1P 40A 25Ka 240VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 775,335 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:26:28 PM

Lưu tin


Aptomat MCCB schneider EZC100H1030 1P 30A 25Ka 240VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 775,335 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:24:29 PM

Lưu tin