TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/23/2017 5:18:59 AM


Thùng rác ngoài trời GPX-23-09

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-23-09 Kích thước: (L)420x(W)260x(H)870 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-53

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-53 Kích thước: ((L)625x(W)400x(H)965 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-62-03

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-62-03 Kích thước: (L)400x(W)400x(H)900 Chất liệu: Inox ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-62-10

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-62-10

Kích thước: (L)400x(W)400x(H)900
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-68A

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-68A

Kích thước: ((L)825x(W)400x(H)945
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-69

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-69

Kích thước: ((L)835x(W)430x(H)890
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-63-10

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-63-10

Kích thước: (Ø)360x(H)910
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-63-11

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-63-11 Kích thước: (Ø)360x(H)910 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-87

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-87 Kích thước: (Ø)400x(H)750 Chất liệu: Inox trắng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-103-09

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-103-09 Kích thước: (Ø)400x(H)750 Chất liệu: Inox trắng ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-100

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-100 Kích thước: (L)400x(W)320x(H)900 Chất liệu: Sắt sơn ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-101

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-101

Kích thước: (Ø)360x(H)910
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-102-03

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-102-03

Kích thước: (Ø)350x(H)1150
Chất liệu: Inox trắng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-102-04

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-102-04

Kích thước: (Ø)350x(H)1150
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-103-04

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-103-04

Kích thước: (L)500x(W)380x(H)980
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-103-09A

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-103-09A

Kích thước: (L)500x(W)380x(H)980
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-136

Thùng rác ngoài trời

Mã SP: GPX-136

Kích thước: ((L)680x(W)420x(H)900
Chất liệu: Sắt sơn

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác ngoài trời GPX-143

  Thùng rác ngoài trời Mã SP: GPX-143 Kích thước: (L)700x(W)470x(H)945 Chất liệu: Sắt sơn, Gỗ ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác BINKO 9208

Thùng rác BINKO

Mã SP: 9208

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác BINKO 9208-RD

Thùng rác BINKO

Mã SP: 9208-RD

KT: 27 x 29 x 51.5
Chất liệu: inox

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin