TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/21/2017 9:41:28 AM


Aptomat MCCB schneider EZC100H1020 1P 20A 25Ka 240VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 775,335 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:19:35 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100H1015 1P 15A 25Ka 240VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 775,335 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:16:50 PM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100N4100 4P 100A 15Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 1,694,138 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:14:27 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N4080 4P 80A 15Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 1,694,138 đ

Toàn quốc
9/26/2017 1:07:53 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N4060 4P 60A 15Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 1,694,138 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:41:48 AM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100N4050 4P 50A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 1,694,138 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:34:08 AM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100N4040 4P 40A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 1,694,138 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:29:51 AM

Lưu tin


Aptomat mccb schneider EZC100N4030 4P 30A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 1,694,138 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:27:15 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N4025 4P 25A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 1,670,328 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:24:46 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N4020 4P 20A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 1,670,328 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:22:57 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3100 3P 100A 15Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai ...

Giá: 1,239,315 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:12:28 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3075 3P 75A 15Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai ...

Giá: 1,239,315 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:01:52 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3075 3P 75A 15Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai ...

Giá: 1,239,315 đ

Toàn quốc
9/26/2017 11:01:44 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3060 3P 60A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai ...

Giá: 1,239,315 đ

Toàn quốc
9/26/2017 10:56:03 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3050 3P 50A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai ...

Giá: 1,133,088 đ

Toàn quốc
9/26/2017 10:53:26 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3040 3P 40A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai ...

Giá: 1,133,088 đ

Toàn quốc
9/26/2017 10:41:54 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3030 3P 30A 15Ka 415VAC/easypact EZC 100 chiết khấu 40%

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai ...

Giá: 1,133,088 đ

Toàn quốc
9/26/2017 10:36:54 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3025 3P 25A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

    CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 1,133,088 đ

Toàn quốc
9/26/2017 10:34:23 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3020 3P 20A 15Ka 415VAC / chiết khấu 40%

    CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim ...

Giá: 1,133,088 đ

Toàn quốc
9/26/2017 10:30:45 AM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N3015 3P 15A 15Ka 415VAC /easypact EZC 100 chiết khấu 40%

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng Mai ...

Giá: 1,133,088 đ

Toàn quốc
9/26/2017 10:25:52 AM

Lưu tin