TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/23/2017 5:19:43 AM


Thùng rác trang trí GPX-16B

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-16B

Kích thước: (L)340×(W)270x(H)685
Chất liệu: Inox mạ vàng, đá granit

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-17A

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-17A

Kích thước: (L)300×(W)300x(H)685
Chất liệu: Inox mạ vàng, đá granit

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-17B

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-17B

Kích thước: (L)300×(W)300x(H)685
Chất liệu: Inox mạ vàng, đá granit

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-18A

  Thùng rác trang trí Mã SP: GPX-18A Kích thước: (L)310×(W)260x(H)685 Chất liệu: Inox ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-18B

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-18B

Kích thước: (L)310×(W)260x(H)685
Chất liệu: Inox mạ vàng, đá granit

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-27

  Thùng rác trang trí Mã SP: GPX-27 Kích thước: (L)300×(W)300x(H)685 Chất liệu: Inox ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác gạt tàn GPX-113A

Thùng rác gạt tàn

Mã SP: GPX-113A

Thùng rác đá Granic dạng khối viền là inox si vàng, dùng bỏ rác và gạt tàn.
Kích thước: 350*350*700

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác gạt tàn GPX-113B

Thùng rác gạt tàn

Mã SP: GPX-113B

Thùng rác đá Granic dạng khối viền là inox si vàng, dùng bỏ rác và gạt tàn.
Kích thước: 350*350*700

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-167

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-167

Kích thước: (L)310×(W)310x(H)685
Chất liệu: Inox mạ vàng, đá granit

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-168

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-168

Kích thước: (L)310×(W)310x(H)685
Chất liệu: Inox mạ vàng, đá granit

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-169

  Thùng rác trang trí Mã SP: GPX-169 Kích thước: (L)310×(W)310x(H)685 Chất liệu: Inox ...

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác gạt tàn 151A05

Thùng rác gạt tàn

Mã SP: 151A05

Thùng rác gạt tàn dạng bình hoa trang trí kết hợp với gạt tàn thuốc.

Kích thước: 300*300*700

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác gạt tàn EK9424-MT

Thùng rác gạt tàn

Mã SP: EK9424-MT

Thùng rác có chỗ gạt tàn thuốc,bề ngoài nhẵn (chưa trang trí), được tráng kem. ( ma dien).

Kích thước: 30X24X62

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-12B-01

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-12B-01

Kích thước: (Ø)250x(H)610
Chất liệu: Inox trắng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-32

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-32

Kích thước: (L)300x(W)300x(H)685
Chất liệu: Inox mạ vàng, Gỗ cao cấp

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác gạt tàn GPX-28A

Thùng rác gạt tàn

Mã SP: GPX-28A

Thùng rác trang trí kết hợp với gạt tàn chất liệu inox vàng với gỗ.

Kích thước: 280 x 280 x 685

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác tô xứ GPX-33Q

Thùng rác tô xứ

Mã SP: GPX-33Q

Thùng rác trang trí có tô xứ , chất liệu inox si đồng.

Kích thước: Ø330*720

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-78A

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-78A

Kích thước: (L)280x(W)220x(H)770
Chất liệu: Inox trắng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-78B

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-78B

Kích thước: (L)280x(W)220x(H)720
Chất liệu: Inox trắng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-78C

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-78C

Kích thước: (L)320x(W)300x(H)810
Chất liệu: Inox trắng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin