TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/21/2017 9:41:10 AM


Aptomat khối schneider EZC100N1030 1P 30A 18Ka 240VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 568,400 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:29:39 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N1025 1P 25A 18Ka 240VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 568,400 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:28:39 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100N1015 1P 15A 18Ka 240VAC/easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 568,400 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:26:50 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3100 3P 100A 10Ka 415VAC/easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 955,900 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:25:27 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3080 3P 80A 10Ka 415VAC/easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 874,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:23:53 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3075 3P 75A 10Ka 415VAC/easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 874,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:20:37 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3060 3P 60A 10Ka 415VAC/easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 874,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:13:03 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3050 3P 50A 10Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 790,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:07:34 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3040 3P 40A 10Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 790,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:06:26 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3030 3P 30A 10Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 790,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:04:22 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3025 3P 25A 10Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 790,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 4:00:57 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3020 3P 20A 10Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 790,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:59:58 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100F3015 3P 15A 10Ka 415VAC/easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 790,700 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:58:23 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100B3060 3P 60A 7.5Ka 415VAC/easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 879,731 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:57:05 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100B3050 3P 50A 7.5Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 827,228 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:55:19 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100B3040 3P 40A 7.5Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 758,800 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:54:00 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100B3030 3P 30A 7.5Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 758,800 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:52:22 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100B3025 3P 25A 7.5Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 758,800 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:48:58 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100B3020 3P 20A 7.5Ka 415VAC /easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 758,800 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:28:55 PM

Lưu tin


Aptomat khối schneider EZC100B3015 3P 15A 7.5Ka 415VAC/easypact EZC 100

 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN   NHÀ PHÂN PHỐI CỦA SCHNEIDER ELECTRIC VÀ THIẾT BỊ ĐO KYORITSU   ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim Hoàng ...

Giá: 758,800 đ

Toàn quốc
9/25/2017 3:27:04 PM

Lưu tin