TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/23/2017 5:20:58 AM


Thùng rác tô xứ GPX-82B

Thùng rác tô xứ

Mã SP: GPX-82B

Thùng rác trang trí dùng để tiền sẳn có tô xứ , chất liệu gỗ inox vàng.
Kích thước: (Ф)340 x (H)800

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác gạt tàn GPX-114

Thùng rác gạt tàn

Mã SP: GPX-114

Thùng rác gạt tàn chất liệu gỗ.

Kích thước: 300*240*715

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-148A

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-148A

Kích thước: (Ø)340x(H)880
Chất liệu: Gốm sứ

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-148B

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-148B

Kích thước: (Ø)340x(H)880
Chất liệu: Gốm sứ

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Thùng rác trang trí GPX-148D

Thùng rác trang trí

Mã SP: GPX-148D

Kích thước: (Ø)340x(H)880
Chất liệu: Gốm sứ

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cuốn menu vân gỗ JD959-01

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: JD959-01
Kích thước:  (01) 31 x 22 cm
                    (02) 26 x 18.7 cm

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cuốn menu vân gỗ JD959-02

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: JD959-02
Kích thước:  (01) 31 x 22 cm
                    (02) 26 x 18.7 cm

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn P-28D

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: P-28D
Kích thước: (Ø)80x(H)280
Chất liệu: Inox vàng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn P-28C

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức

Mã sản phẩm: P-28C
Kích thước: (Ø)80x(H)280
Chất liệu: Inox vàng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn P-28B

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: P-28B
Kích thước: (Ø)80x(H)280
Chất liệu: Inox vàng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn P-28A

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: P-28A
Kích thước: (Ø)80x(H)280
Chất liệu: Inox vàng

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn JD-7010

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức

Mã sản phẩm: JD-7010
Kích thước: 74x105 mm
Chất liệu: Nhựa

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn JD-7011

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: JD-7011
Kích thước: 105x74 mm
Chất liệu: Nhựa

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn JD-8001

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: JD-8001
Kích thước: 105x148 mm
Chất liệu: Nhựa

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn JD-6001

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: JD-6001
Kích thước: 340x60x200 mm
Chất liệu: Nhựa
Mô tả: Xoay vòng tròn được

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn JD-1203

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: JD-1203
Kích thước: 100x150mm
Chất liệu: Nhựa

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Cây menu để bàn JD-021

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
Mã sản phẩm: JD-021
Kích thước: 74x105 mm
Chất liệu: Nhựa

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Mặt kính xoay DF-014

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
 

Mã sản phẩm : DF-014

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Mặt kính xoay DF-010

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
 

Mã sản phẩm : DF-010

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Mặt kính xoay DF-009

Matkien.com Matkien Mắt kiến, Rao vặt, Sản phẩm, Cửa hàng, Voucher, diễn đàn, tin tức
 

Mã sản phẩm : DF-009

Giá: đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin