TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
9/20/2017 9:15:53 AM


Bông lau nhà 360 độ VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 35,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 3:31:17 PM

Lưu tin


Chổi quét máy tính VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 35,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 3:24:31 PM

Lưu tin


Chổi quét nhà lông cỏ VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 22,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 3:22:14 PM

Lưu tin


Chổi lông gà VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 25,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 3:20:00 PM

Lưu tin


Chổi nylon VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 15,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 3:17:31 PM

Lưu tin


Khăn lau bàn 30x30 VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 4,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 3:14:55 PM

Lưu tin


USB 8G

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 165,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 3:03:42 PM

Lưu tin


USB 8G

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 165,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 3:01:14 PM

Lưu tin


Ổ cắm Lioa 4 phích 5 mét 3 chấu

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 125,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 2:59:14 PM

Lưu tin


Giá: 145,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 2:56:17 PM

Lưu tin


Móc dán tường

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 16,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 2:53:10 PM

Lưu tin


Băng keo điện

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 5,000 đ

Toàn quốc
9/22/2016 2:50:56 PM

Lưu tin


Nam châm VỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 25,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 5:47:26 PM

Lưu tin


Phấn trắng Mic VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 3,500 đ

Toàn quốc
9/21/2016 5:45:22 PM

Lưu tin


Phấn màu Mic VIỆT NAM

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 4,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 5:43:33 PM

Lưu tin


Cây ghim giấy

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 12,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 5:40:32 PM

Lưu tin


Thước kéo 3m

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 15,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 5:09:37 PM

Lưu tin


Thước kéo 5m

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 35,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 5:00:54 PM

Lưu tin


Pin vuông 9V

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 72,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 4:57:12 PM

Lưu tin


Pin con ó 2A,3A

  VĂN PHÒNG PHẨM MINH UYÊN Tel: 08- 36 064 098; 62 65 11 67; 62 67 53 63 ...

Giá: 4,000 đ

Toàn quốc
9/21/2016 4:54:16 PM

Lưu tin