TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
9/24/2017 5:30:19 PM


Seagate BUSINESS STORAGE 2-BAY DISKLESS

Seagate BUSINESS STORAGE 2-BAY DISKLESS (STBN300)

Giá: 5,650,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate Business Storage 2-Bay 0TB (STBN300)

 Seagate Business Storage 2-Bay 0TB (STBN300)

Giá: 4,950,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate Business Storage 2-Bay 4TB NAS (STBN4000300)

 Seagate Business Storage 2-Bay 4TB NAS (STBN4000300)

Giá: 9,850,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate Business Storage 2-BAY 6TB NAS (STBN6000300)

 Seagate Business Storage 2-BAY 6TB NAS (STBN6000300)

Giá: 12,350,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate Business Storage 2-Bay 8TB NAS (STBN8000300)

 Seagate Business Storage 2-Bay 8TB NAS (STBN8000300)

Giá: 17,250,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate Business Storage 4-BAY 0TB NAS (STBP300)

 Seagate Business Storage 4-BAY 0TB NAS (STBP300)

Giá: 9,850,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate Business Storage 4-BAY 8TB NAS (STBP8000300)

 Seagate Business Storage 4-BAY 8TB NAS (STBP8000300)

Giá: 19,650,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate Business Storage 4-BAY 16TB NAS (STBP16000300)

 Seagate Business Storage 4-BAY 16TB NAS (STBP16000300)

Giá: 28,000,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP LTO 4 ULTRIUM 1760 SAS External TAPE DRIVE (EH920B)

 HP LTO 4 ULTRIUM 1760 SAS External TAPE DRIVE (EH920B)

Giá: 39,270,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP LTO 5 Ultrium 3280 FH sas External Tape Drive (EH900B)

 HP LTO 5 Ultrium 3280 FH sas External Tape Drive (EH900B)

Giá: 72,000,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP LTO 5 Ultrium 3000 HH sas External Tape Drive (EH958B)

 HP LTO 5 Ultrium 3000 HH sas External Tape Drive (EH958B)

Giá: 65,000,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP LTO 6 Ultrium 6250 HH sas External Tape Drive (EH970A)

 HP LTO 6 Ultrium 6250 HH sas External Tape Drive (EH970A)

Giá: 79,900,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP LTO 6 Ultrium 6650 FH sas External Tape Drive (EH964B)

 HP LTO 6 Ultrium 6650 FH sas External Tape Drive (EH964B)

Giá: 86,900,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1760 SCSI TAPE LIBRARY (AJ817A)

 HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1760 SCSI TAPE LIBRARY (AJ817A)

Giá: 147,500,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1840 SCSI TAPE LIBRARY (AJ033A)

HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1840 SCSI TAPE LIBRARY (AJ033A)

Giá: 149,500,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1760 SAS TAPE LIBRARY (AK378A)

 HP MSL2024 1 LTO 4 Ultrium 1760 SAS TAPE LIBRARY (AK378A)

Giá: 137,500,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Library (BL537A)

 HP MSL2024 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Library (BL537A)

Giá: 159,800,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape Autoloader

HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape Autoloader

Giá: 177,800,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Autoloader

 HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Autoloader

Giá: 133,200,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader

 HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader

Giá: 71,700,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin