TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
10/23/2017 10:17:18 PM


Cho thuê đàn violin, giá rẻ, tphcm

  CHO THUÊ ĐÀN VIOLIN Cho thuê đàn violin phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:44:42 PM

Lưu tin


Cho thuê trống trường, giá rẻ, gò vấp tphcm

                                                        ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:38:52 PM

Lưu tin


Cho thuê trống đội, giá rẻ, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ TRỐNG ĐỘI  Cho thuê trống đội  phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:36:36 PM

Lưu tin


Cho thuê trống conga, mẫu mã đẹp, âm thanh hay, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ TRỐNG CONGA  Cho thuê trống conga phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:34:06 PM

Lưu tin


Cho thuê trống cơm, giá rẻ, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ TRỐNG CƠM  Cho thuê trống cơm phục vụ cho việc múa hát, chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:28:08 PM

Lưu tin


Cho thuê trống cajon, giá rẻ, hợp đồng nhanh nhận đàn liền, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ TRỐNG CAJON Cho thuê trống cajon phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:26:11 PM

Lưu tin


Cho thuê trống bongo, mẫu mã đẹp âm thanh hay, giá rẻ, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ TRỐNG BONGO Cho thuê trống bongo phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:22:59 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn piano, giá rẻ, chất lượng, gò vấp tphcm

  Cho thuê đàn piano Chuyên cho thuê các loại nhạc cụ như đàn piano, đàn organ, đàn violin….. Chúng tôi cho thuê ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:19:37 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn organ, giá rẻ, gò vấp tphcm

  Cho thuê đàn organ Chuyên cho thuê các loại nhạc cụ như đàn piano, đàn organ, đàn violin….. Chúng tôi cho thuê ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:17:19 PM

Lưu tin


Cho thuê kèn trumbet, giá rẻ, chất lượng, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ KÈN TRUMBET Cho thuê kèn trumbet phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:08:52 PM

Lưu tin


Cho thuê kèn trombone giá rẻ, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ KÈN TROMBONE Cho thuê kèn trombone phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:05:12 PM

Lưu tin


Cho thuê kèn saxophone alto, giá rẻ, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ KÈN SAXOPHONE ALTO Cho thuê kèn saxophone alto phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:03:01 PM

Lưu tin


Cho thuê kèn clarinet, giá rẻ, chất lượng, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ KÈN CLARINET Cho thuê kèn Clarinet  phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:59:44 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn ukulele, giá rẻ, màu sắc đa dạng, hợp đồng nhanh gọn, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN UKULELE Cho thuê đàn ukulele phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:55:15 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tỳ bà, giá rẻ, có hợp đồng ngắn và dài hạn, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN TỲ BÀ Cho thuê đàn tỳ bà phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:39:37 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn t'rưng giá rẻ, có hợp đồng ngắn và dài hạn, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN T’RƯNG Cho thuê đàn t’rưng phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:29:51 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tính giá rẻ, gò vấp tphcm

     CHO THUÊ ĐÀN TÍNH Cho thuê đàn tính phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:26:32 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tranh, giá rẻ, có hợp đồng ngắn và dài hạn, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ ĐÀN TRANH Cho thuê đàn tranh phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:22:20 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tam, giá rẻ, mẫu mã đẹp, chất lượng, gò vấp tphcm

     CHO THUÊ ĐÀN TAM Cho thuê đàn tam phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:18:27 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn sến, giá rẻ, mẫu mã đẹp, hợp đồng nhận đàn nhanh, gò vấp tphcm

     CHO THUÊ ĐÀN SẾN Cho thuê đàn sến phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:15:45 PM

Lưu tin