TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
12/15/2017 5:32:46 AM


Cho thuê kèn saxophone alto, giá rẻ, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ KÈN SAXOPHONE ALTO Cho thuê kèn saxophone alto phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 2:03:01 PM

Lưu tin


Cho thuê kèn clarinet, giá rẻ, chất lượng, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ KÈN CLARINET Cho thuê kèn Clarinet  phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:59:44 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn ukulele, giá rẻ, màu sắc đa dạng, hợp đồng nhanh gọn, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN UKULELE Cho thuê đàn ukulele phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:55:15 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tỳ bà, giá rẻ, có hợp đồng ngắn và dài hạn, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN TỲ BÀ Cho thuê đàn tỳ bà phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:39:37 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn t'rưng giá rẻ, có hợp đồng ngắn và dài hạn, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN T’RƯNG Cho thuê đàn t’rưng phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:29:51 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tính giá rẻ, gò vấp tphcm

     CHO THUÊ ĐÀN TÍNH Cho thuê đàn tính phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:26:32 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tranh, giá rẻ, có hợp đồng ngắn và dài hạn, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ ĐÀN TRANH Cho thuê đàn tranh phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:22:20 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tam, giá rẻ, mẫu mã đẹp, chất lượng, gò vấp tphcm

     CHO THUÊ ĐÀN TAM Cho thuê đàn tam phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:18:27 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn sến, giá rẻ, mẫu mã đẹp, hợp đồng nhận đàn nhanh, gò vấp tphcm

     CHO THUÊ ĐÀN SẾN Cho thuê đàn sến phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:15:45 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn nguyệt (đàn kìm), giá rẻ, hợp đồng nhanh nhận đàn liền, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN NGUYỆT (Đàn kìm) Cho thuê đàn nguyệt (Đàn kìm)  phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 1:12:33 PM

Lưu tin


Bệ tựa cằm đàn violin giá rẻ,bệ tựa cằm đàn chất lượng tại quận 1,quận 2 tp hcm

  BÁN BỆ TÌ CẰM ĐÀN VIOLIN (chin rest) Bệ tì cằm (chin rest): được làm bằng gỗ hoặc nhựa tổng hợp dùng để tì phần cằm của người chơi đàn ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 12:27:53 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn hạ uy di giá rẻ,cho thuê đàn hạ uy di giá rẻ nhất tp hcm

     CHO THUÊ ĐÀN HẠ UY DI (Hạ uy cầm) Cho thuê đàn hạ uy di (Hạ uy cầm) phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 12:24:05 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn tranh ,cho thuê đàn tranh giá rẻ nhất tại Gò Vấp,Tân Phú tp hcm

  CHO THUÊ ĐÀN TRANH Cho thuê đàn tranh phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 12:19:15 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn sến ,cho thuê đàn sến giá rẻ nhất tại Gò Vấp,Bình Tân tp hcm

     CHO THUÊ ĐÀN SẾN Cho thuê đàn sến phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 12:14:41 PM

Lưu tin


Cho thuê đàn manđolin, giá rẻ, hợp đồng nhận đàn nhanh, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN MANĐOLIN Cho thuê đàn manđolin phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 11:42:56 AM

Lưu tin


Cho thuê đàn hồ, giá rẻ, có hợp đồng dài và ngắn hạn, gò vấp tphcm

    CHO THUÊ ĐÀN HỒ Cho thuê đàn hồ phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 11:39:24 AM

Lưu tin


Cho thuê đàn hạ uy di ( hạ uy cầm), giá rẻ, hợp đồng nhận đàn nhanh, gò vấp tphcm

     CHO THUÊ ĐÀN HẠ UY DI (Hạ uy cầm) Cho thuê đàn hạ uy di (Hạ uy cầm) phục vụ cho việc chụp hình, trưng bày, quảng cáo, quay phim, ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 11:36:02 AM

Lưu tin


Cho thuê đàn guitar các loại, giá rẻ, hợp đồng nhận đàn nhanh, gò vấp tphxm

 CHO THUÊ ĐÀN GUITAR Cho thuê đàn guitar phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 11:32:40 AM

Lưu tin


Cho thuê đàn guitar điện, giá rẻ, chất lượng, hợp đồng nhận đàn nhanh, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ ĐÀN GUITAR ĐIỆN Cho thuê đàn guitar điện phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - chơi chương ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 11:28:37 AM

Lưu tin


Cho thuê đàn guitar cổ thùng, chất lượng, âm thanh hay, giá rẻ, gò vấp tphcm

  CHO THUÊ ĐÀN GUITAR CỔ THÙNG Cho thuê đàn guitar cổ thùng phục vụ cho việc chụp hình, quảng cáo, quay phim, biểu diễn đám tiệc - ...

Giá: đ

Toàn quốc
4/3/2017 11:24:59 AM

Lưu tin