TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/25/2017 6:31:40 PM


HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape Autoloader

HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape Autoloader

Giá: 177,800,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Autoloader

 HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Autoloader

Giá: 133,200,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader

 HP StorageWorks 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader

Giá: 71,700,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StoreEasy 1440 16TB SATA STORAGE

 HP StoreEasy 1440 16TB SATA STORAGE

Giá: 124,500,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StoreEasy 1440 4TB SATA STORAGE

 HP StoreEasy 1440 4TB SATA STORAGE

Giá: 100,667,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StoreEasy 1440 8TB SATA STORAGE

 HP StoreEasy 1440 8TB SATA STORAGE

Giá: 110,500,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StoreEasy 1440 12TB SATA STORAGE

 HP StoreEasy 1440 12TB SATA STORAGE

Giá: 119,200,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Băng Từ Vi Tính HP LTO 1 Tape Cartridge - HP LTO 1

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 1 Tape Cartridge - HP LTO 1

Giá: 690,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Băng Từ Vi Tính HP LTO 2 Tape Cartridge (C7972A)

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 2 Tape Cartridge (C7972A)

Giá: 735,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Băng Từ Vi Tính HP LTO 3 Tape Cartridge (C7973A)

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 3 Tape Cartridge (C7973A)

Giá: 725,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Băng Từ Vi Tính HP LTO 4 Tape Cartridge (C7974A)

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 4 Tape Cartridge (C7974A)

Giá: 680,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Băng Từ Vi Tính HP LTO 5 Tape Cartridge (C7975A)

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 5 Tape Cartridge (C7975A)

Giá: 800,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Băng Từ Vi Tính HP LTO 6 Tape Cartridge (C7976A)

 Băng Từ Vi Tính HP LTO 6 Tape Cartridge (C7976A)

Giá: 1,400,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StoreOnce 4500 24TB Backup

 HP StoreOnce 4500 24TB Backup

Giá: 660,000,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


HP StoreOnce 4700 24TB Backup

 HP StoreOnce 4700 24TB Backup

Giá: 1,100,000,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate NAS 4Bay - 16TB

 Seagate NAS 4- 16TBBay

Giá: 26,200,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate NAS 4-Bay 8TB

 Seagate NAS 4-Bay 8TB

Giá: 21,600,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate NAS 4-Bay 4TB

 Seagate NAS 4-Bay 4TB

Giá: 16,800,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


Seagate NAS 4-Bay 0TB

 Seagate NAS 4-Bay 0TB

Giá: 11,600,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin


SYNOLOGY DiskStation DS213+

  SYNOLOGY DiskStation DS213+ 

Giá: 7,590,000 đ

Toàn Quốc
4/1/2016 12:00:00 AM

Lưu tin