TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
11/21/2017 9:09:58 PM


Máy chấm công vân tay HCM

    CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/25/2016 12:54:36 PM

Lưu tin


Chuyên cung cấp Máy in tiện dụng tại Trà Vinh

 Chuyên cung cấp Máy in tiện dụng tại Trà Vinh HOTLINE: (0710) 6530296 ---  ---  ---  --- 01673177567 Kim Tuyền CTY TÂN AN PHÁT: TRỤ SỞ : ...

Giá: 2,950,000 đ

Toàn quốc
10/12/2016 3:24:36 PM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

    CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 1:53:27 PM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

    CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 1:50:28 PM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

    CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 1:43:45 PM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN HÀNG  ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 11:50:11 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

    CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 11:42:12 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

    CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 11:38:58 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 10:05:13 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 9:56:11 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 9:48:32 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 9:42:42 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 9:39:49 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN HÀNG  ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 9:35:03 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN HÀNG  ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 9:30:08 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

4. MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY TIMMY MD-80B  Máy In kim, đầu in rất bền, in được 2 màu (đỏ & đen) -  Khi cúp ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 9:16:11 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH - NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT RA VÀO, BÁN HÀNG  ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 9:12:22 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

13. SUPREMA XPASS XPH - MÁY CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT RA VÀO BẰNG THẺ MÁY KIỂM SOÁT RA /VÀO & CHẤM ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 8:40:47 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

10. SUPREMA BIOSTATION BSTW-OC - MÁY CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 8:38:06 AM

Lưu tin


Máy chấm công vân tay HCM

7. SUPREMA BIOSTATION BSH-OC MÁY CHẤM CÔNG VÀ KIỂM SOÁT CỬA Máy chấm công và kiểm soát ra ...

Giá: đ

Toàn quốc
10/8/2016 8:35:18 AM

Lưu tin