TIN VIP

Tin VIP

Sơ lược tin VIP

Giá: đ

HCM
9/21/2017 11:03:19 PM


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng TP04

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP TP04 KÍCH THƯỚC W1400 x D420 x H670 ...

Giá: 2,052,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 4:23:55 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng TP05

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP TP05 KÍCH THƯỚC 1400x420x670 Tủ phụ ...

Giá: 2,244,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 4:18:55 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng TP06H1

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP TP06H1 KÍCH THƯỚC 1200x440x670 Tủ phụ di động ...

Giá: 1,788,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 4:14:06 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng HP TC8041H1

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP TC8041H1 KÍCH THƯỚC 800 x 400 x 800 Tủ ...

Giá: 1,470,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 4:08:24 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng DC8043M

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP DC8043M KÍCH THƯỚC 800 x 430 x 1000 Tủ ...

Giá: 1,530,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 3:59:01 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng DC1243M

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP DC1243M KÍCH THƯỚC 1200 x 430 x 1000 Tủ ...

Giá: 2,200,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 2:45:51 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng ATM3D

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP ATM3D KÍCH THƯỚC 400x480x590 Hộc bàn ATM3D ...

Giá: 732,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 2:27:31 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng HRH1D1F

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Hộc tủ HP HRH1D1F KÍCH THƯỚC 400x500x630 Hộc cố định ...

Giá: 996,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 2:14:23 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng M3D

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Hộc tủ HP M3D KÍCH THƯỚC 400x500x620 Hộc di động có 3 ...

Giá: 1,000,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 2:06:42 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng SV402

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Hộc tủ HP SV402 KÍCH THƯỚC 400 x 450 x 750 Hộc 4 ngăn ...

Giá: 852,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 12:41:55 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng TU3F

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Hộc tủ HP TU3F KÍCH THƯỚC W465 x D620 x H991 mm Tủ đựng ...

Giá: 2,316,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 12:37:17 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng TU3F

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Hộc tủ HP TU3F KÍCH THƯỚC W465 x D620 x H991 mm Tủ đựng ...

Giá: 2,316,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 12:37:15 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng TU2F

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Hộc tủ HP TU2F KÍCH THƯỚC 465x620x712 Tủ file 02 ngăn ...

Giá: 1,932,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 12:24:39 PM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng HR860

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP HR860 KÍCH THƯỚC W1796xD400xH860 mm Tủ tài ...

Giá: 2,556,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 11:44:42 AM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng SV802D

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP SV802D KÍCH THƯỚC 800mm, 400mm, ...

Giá: 948,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 11:38:20 AM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng SV802

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP SV802 Tủ phụ HP SV802 KÍCH THƯỚC W400 ...

Giá: 1,200,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 11:32:49 AM

Lưu tin


Hộc tủ/ Tủ phụ văn phòng DC8040H1

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP DC8040H1 KÍCH THƯỚC 800x400x800 Tủ thấp 2 ...

Giá: 1,764,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 11:26:13 AM

Lưu tin


Hộc tủ / Tủ phụ văn phòng HP DC8040H2

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Tủ phụ HP DC8040H2 KÍCH THƯỚC 800 x 400 x 1000 Tủ ...

Giá: 1,864,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 11:16:56 AM

Lưu tin


Hộc và tủ phụ DC1240H1

Chuyên cung cấp, sản xuất các loại Hộc bàn, tủ phụ văn phòng Mẫu mã đa dạng – Chiết khấu lên đến 35% – Giao hàng miễn phí 24/24 Hộc và tủ phụ DC1240H1 KÍCH THƯỚC 800 (W) x 430 (D) x ...

Giá: 2,520,000 đ

Toàn quốc
5/16/2016 8:38:59 AM

Lưu tin